KATASTROFALNO MORE U KAŠTELIMA Na čak 5 mjesta nezadovoljavajuća kvaliteta

Foto: Boris Kačan / IZOR

KAŠTELA – Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije objavio je najnovije podatke o kakvoći mora. Na pet mjernih točaka more je nezadovoljavajuće kakvoće i sve su na području Kaštela!

Konkretno, radi se o plažama Gojača u Kaštel Štafiliću, Đardin u Kaštel Starome, Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, Baletna škola u Kaštel Kambelovcu i Kamp u Kaštel Gomilici. Kako je navedeno na stranicama IZOR-a, mjerenje je obavljeno u ponedjeljak, 29. srpnja. U izvješću stoji da na dan mjerenja nije bilo vjetra ni oborina, ali dan prije u Kaštelima je pala vrlo obilna kiša, piše Dalmacija danas.

Situaciju je komentirala dr. sc. Tatjanu Puljak iz Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije.

– U šestom ciklusu ispitivanja mora na području Kaštela, koje je obavljeno, 29. srpnja, uzorkovano je more. Mikrobiološkom analizom tih uzoraka utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti pokazatelja, koje su propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje. Prekoračene su granične vrijednosti za mirkobiološki pokazatelj Escherichia coli na pet kaštelanskih lokacija.

Privremeni rezultati analize koji se odnose na navedeni parametar su unešeni u bazu podataka i dostupni su javnosti putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka za izvješćivanje i informiranje javnosti. Dakle, podaci su dostupni javnosti u realnom vremenu.

Kompletna mikrobiološka analiza je završena i rezultati su objavljeni i dostupni. Potvrđeno su preliminarni rezultati. Sukladno propisanom, jutros smo pristupili dodatnom uzorkovanju na navedenim lokacijama. Taj uzorak je već u obradi u laboratoriju. Svi podaci će po završenim analizama biti unešeni i dostupni javnosti. Do prestanka onečišćenja, uzorkovanja i analize će se obavljati svakodnevno.

Na pitanje je li uobičajena situacija da u isto vrijeme na tolikom broju plaža na relativno malom području kakvoća mora bude nezadovoljavajuća, Puljak odgovara:

– Događalo se u prošlosti. Povremeno se događaju ovakve situacije kao ova posljednja. U dostupnoj bazi podataka, osim pojedinačnih ocjena, svaki korisnik može vidjeti godišnju i konačnu ocjenu. Dakle, za svaku lokaciju dostupni su podaci 10 godina unazad.

Nema sumnje da je pojedinačna ocjena za kupača najvažnija jer ukazuje na trenutno stanje u tekućoj sezoni kupanja. Kada želite otići na neku plažu, sigurno ćete gledati kakve su ocjene zadnjih ispitivanja.

Naš je osnovni cilj je zaštita zdravlja kupača i sve naše aktivnosti usmjerene su prema tome cilju. Zbog toga dajemo prioritet pravovremenom izvješćivanju javnosti.

Mora li nakon ovakvih posljednjih rezultata na navedenim plažama biti postavljen znak zabrane kupanja?

– U ovom trenutku ne! Ovo tek znači da je u nekom trenutku došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti. To može biti slučajno, razlog ne utvrđujemo mi. Zabrana kupanja bi se postavila kada bi se ispunili uvjeti Uredbe, a do prestanka onečišćenja će se svakodnevno obavljati uzorkovanje mora i analiza uzetih uzoraka.

Prvi korak je svakodnevno praćenje stanja na ovim lokacijama.

Inspekcijske službe su nadležne za utvrđivanje uzroka koji su doveli do izmjerenih prekoračenja graničnih vrijednosti. Naravno, jučer smo o svim detaljima obavijestili Državni inspektorat.

Grad Kaštela: Neodgovorni pojedinci

Snimke izlijevanja fekalnih voda u more posljednjih dana objavilo je nekoliko medija. Podatak o nezadovoljavajućoj kvaliteti mora na pet kaštelanskih plaža može i ne mora biti povezan sa spomenutim snimkama, no danas su situaciju komentirali u Gradu Kaštela.

Grad navodi da je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović putem medija  u nekoliko navrata poslao apel građanima da prijave svaku sumnju na ilegalne ispuste u more jer se situacija može popraviti jedino u suradnji s građanima i naplatom visokih kazni nesavjesnim pojedincima. Gradske vlasti vjeruju da kakvoća mora neće biti upitna kad se realizira projekt aglomeracije, odnosno postave kolektori. Grad Kaštela je u kontinuiranom kontaktu s nadležnima iz Vodovoda i kanalizacije kako bi se ubrzao postupak izgradnje.

“Prema informacijama iz ViK-a, upravo su odobrena europska sredstva za projekt aglomeracije, odnosno izgradnju kanalizacijske mreže na području Kaštela tako da će tijekom kolovoza biti raspisan natječaj za izvođenje radova, što znači da bi u idućih nekoliko godina trebala biti izgrađena cjelokupna kanalizacijska mreža, nakon čega kakvoća mora više neće dolaziti u pitanje”, poručili su iz Grada Kaštela.

Dalmacija danas