Projekt LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu

Sredozemni galeb - Foto: Biljana Ječmenica

LASTOVO – Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ osmišljen je kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). 

Petogodišnji projekt (LIFE17 NAT/HR/000594), započeo je u rujnu 2018. godine. Vodeći partner je Udruga BIOM, dok uz Udrugu Sunce, partnere čine i Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” i BirdLife Malta.

Sufinanciran je sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594, ukupan proračun projekta iznosi 1.921.387 €. Doprinos Programa LIFE Europske unije iznosi 152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta), dok projekt sufinanciraju Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te fond Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske.

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. S obzirom da je važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze, projektom se namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP područja) koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju. Ostvarenjem projektnih ciljeva omogući će se dugoročno učinkovito upravljanja jadranskim morem na području Hrvatske, ali i bolja zaštita i očuvanje morskih ptica, posebice ciljnih vrsta.

Gregula – Photo: Arhiva JUPPLO

Ciljevi LIFE Artina projekta

  • Identificirati glavna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u južnoj Hrvatskoj koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
  • Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  • Smanjiti brojnost kopnenih invazivnih vrsta (crni štakori) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati galebove klaukavce na području gniježđenja sredozemnog galeba.

PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća Park prirode Lastovsko otočje te Pučinske otoke (Palagružu, Brusnik, Svetac, Biševo, Vis, Jabuka i  Kamik). Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom: sredozemnog galeba, kaukala i gregule. Uz to nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih.

Kaukal – Photo: BIOM / Biljana Ječmenica

NOĆ ALBATROSA

Krajem kolovoza održati će se manifestacija Noći albatrosa na kojoj će te moći više saznati o ovim vrstama pticama, uz prigodne zvukove muške i ženske klape otoka Lastova. U sklopu Noći albatrosa moći ćete kušati neke od Lastovskih specijaliteta te imati priliku kupiti suvenira lokalnih proizvođača. Pozivamo Vas da nam se pridružite.

Uključite se i više o projektu saznajte OVDJE.

ZANIMLJIVOST:

I kaukal i gregula imaju specifično glasanje kojim dozivaju svoje partnere i pomladak kada se vraćaju noću na kolonije. Upravo zbog toga, pomalo jezivog glasanja tokom noći, neki su otoci, poput Palagruže, bili smatrani ukletima među ribarima i pomorcima.

Sponzorirani sadržaj