Europska Unija VIK-u odobrila projekt aglomeracije Kaštela-Trogir vrijedan 1,4 milijarde kuna

Foto: Screenshot / Youtube / Grad Kaštela

KAŠTELA – Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir sufinancirat će Europska Unija sa 803 milijuna kuna bespovratnih sredstava, nakon što je Studijska dokumentacija dobila zeleno svjetlo, odnosno završno pozitivno mišljenje Jaspersa – Neovisne kontrole kvalitete pri Europskoj komisiji (Independent Quality Review – IQR). Projekt ukupne vrijednosti 1,15 milijardi kuna, kojega realizira Vodovod i kanalizacija Split, bit će sufinanciran u 69,78%-tnom udjelu iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom okoliša i energetike i Hrvatskim vodama očekuje se krajem kolovoza 2019. godine nakon što se dovrše sve interne procedure.

Projekt aglomeracije Kaštela-Trogir prema načinu odobrenja predstavlja veliki projekt na razini Europske Unije jer njegova ukupna vrijednost premašuje 50 milijuna eura. Naime, projekt su prethodno odobrili Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Hrvatske vode (Posredničko tijelo razine 2) te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije (upravljačko tijelo) i na koncu Jaspers, partnerstvo Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu politiku), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i njemačke razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Projekt aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća područje gradova Kaštela i Trogira, poluotoka Čiovo, općina Seget i Okrug te naselja Slatine.

Realizacijom ovog projekta, vodoopskrbna mreža proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99%, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45% na 97%. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže trebala bi smanjiti gubitke vode s 42% na 36%.

Projektom je obuhvaćena nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Čiovu, proširenje vodoopskrbne mreže za novih 59,87 km, rekonstrukcija postojeće mreže od 65,4 km, izgradnju 4 crpne stanice, 2 vodospreme zapremine po 500 m3; proširenje gravitacijskih (kanalizacijskih) kolektora u duljini od 215 km, tlačnih cjevovoda od 6 km i rekonstrukciju 4 km gravitacijske kanalizacije, uključujući izgradnju 430 malih (kućnih) crpnih stanica; izgradnja 13 crpnih stanica i 640 incidentnih preljeva.

Projektom će se retroaktivno financirati ulaganja u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe realizacije projekta, kao I sve plaće djelatnika VIK-a na projektu, počevši od veljače 2019., poručuju iz Grada Kaštela.

D.G.