INSTITUT “RUĐER BOŠKOVIĆ”: Voda u Nacionalnom parku „Krka“ je izvrsne kakvoće

Foto: NP Krka

Neovisnim ispitivanjima na više lokacija utvrđeno je da je voda Krke ne samo zdravstveno ispravna, već bogata otopljenim kisikom, uz visoku očuvanost ekosustava, a kratkotrajna zamućenja prirodna su posljedica podizanja sedimenta zbog temperaturne razlike vode na pojedinim mikrolokacijama

Rezultati analize kvalitete vode u NP „Krka“, koju su 22. srpnja 2019., proveli stručnjaci s  Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Instituta Ruđer Bošković, pokazali su da je kakvoća vode ‘izvrsna’ sukladno svim važećim uredbama, a potvrđuju i to da na spomenutom području nema onečišćenja rijeke.

Ispitivanjem je utvrđeno kako voda u NP „Krka“ ne sadrži teške metale, toksične tvari ni fekalne bakterije koje bi potencijalno ugrozile čistoću vode i s njom povezane ekosustave. Na mjestima značajnije biološke aktivnosti izmjerene su najviše vrijednosti klorofila a, a uočene su i visoke vrijednosti otopljenog kisika koji potvrđuju da nije došlo do značajnije razgradnje organske tvari.

Podaci izmjereni terenskom sondom pokazali su i da je voda uzvodno od Roškog slapa značajno hladnija (18°C) od one u dijelu Visovačkog jezera (24°C). Takve temperaturne razlike često izazivaju kratkotrajno zamućivanje vode, tzv. izmiješavanje. Naglašavamo da je riječ o potpuno prirodnoj pojavi uzrokovanoj razlikom u temperaturi vode, (topla voda se ‘uzdiže’ iznad hladne) uslijed koje dolazi do podizanja sedimenta s dna. Takva vrsta zamućenja između Roškog slapa i Visovačkog jezera je kratkotrajna i nema nikakve veze s onečišćenjem.

Uz stalni nadzor i praćenje senzornom plutačom, redovna ispitivanja kakvoće vode u Nacionalnom parku „Krka“ od njegovog se osnutka obavljaju u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Ovoga puta, u analizu su uključeni i druge neovisne institucije, kako bi se u potpunosti otklonile bilo kakve sumnje u onečišćenje ili bilo kakvu ugrozu vodnog blaga Nacionalnog parka „Krka“. U tom cilju, dodatne redovne kontrole vode i u budućnosti će obavljati Biološki odsjek zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković.

Posljednje uzorkovanje površinske vode rijeke Krke obavljeno je na šest postaja te na niti jednoj od njih nije uočeno antropogeno zagađenje. Rezultati pokazuju da je na svima voda zdravstveno ispravna i sigurna za kupanje na za to predviđenim mjestima. Štoviše, analizom koncentracije tragova metala (cinka, kadmija, olova i bakra) utvrđeno je kako su u NP „Krka“ koncentracije navedenih metala višestruko niže od onih propisanih uredbom o standardu kakvoće vode (NN 73/2013, 151/2014, 78/2015, 61/2016).

“Budući da je zaštita rijeke Krke temeljna misija Javne ustanove, dosad smo proveli niz mjera kojima se ona štiti od mogućeg onečišćenja. Primjerice, 2018., na području Visovačkog jezera, postavili smo plutaču sa senzorima za praćenje fizikalno-kemijskih parametara koja dostavlja podatke svakih 15 minuta, a koji dosad nisu pokazali odstupanja od Zakonom propisanih vrijednosti.

Osim toga, surađujemo i s eminentnim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj, s kojima provodimo znanstveno-stručna istraživanja o stanjima bioloških i kemijskih parametara, a rezultate tih istraživanja koristimo za provođenje monitoringa i kvalitetnog upravljanja ekosustavom rijeke Krke”, poručuju iz Javne ustanove Nacionalni park Krka.

D.G.