Gdje pojesti lokalnu, svježe ulovljenu ribu? 

Foto: Preporučili ribari / Facebook

Ovim pitanjem se vodila Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“ kada je prije dvije godine pokrenula program „Preporučili ribari“. U malim dalmatinskim mjestima najbolju preporuku o tome gdje pojesti domaću ribu mogu dati ribari jer najbolje znaju u kojim ugostiteljskim objektima završava njihov ulov. Da bi ovu informaciju digli na viši nivo i prenijeli je do domaćih i inozemnih gostiju Lagur „Galeb“ je osmislio program “Preporučili ribari” koji doprinosi povećanoj vidljivosti ovih ugostiteljskih objekata te njihovom boljem pozicioniranju na tržištu. 

Znamo da je riba iz Jadranskog mora kvalitetna i zdrava i Hrvatska se trudi brendirati je. No, u tom procesu brendiranja se uporno zaobilazi ribare koji su po mišljenju LAGUR-a GALEB najvažnija karika u cijelom tom krugu. Ono što je njima cilj je predstaviti hrvatsku ribu, ispričati priču o njoj, kako se lovi, pokazati ljudima lica tih ribara, njihove alate, brodove, posadu i približiti ljudima njihov posao koji nije nimalo lagan. Oni zaslužuju dobiti najvažnije mjesto u cijeloj toj priči ribarstva i proizvoda ribarstva. Zato su razvili i web stranicu na kojoj ribari, ugostitelji, ali i ribe imaju svoje profile.

https://www.facebook.com/fishermenrecommend/photos/a.130880070826425/431280660786363/?type=3&theater

U programu se trenutno nalazi 26 ribara i 12 ugostiteljskih objekata kojima je dodijeljena oznaka kvalitete kao putokaz inozemnim i domaćim turistima koji će ih voditi do ugostiteljskih objekata s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture. Osim što kupuju lokalnu ribu, certificirani restorani moraju biti registrirani kao prvi kupci ribe pri Upravi ribarstva, na svojim menijima jela od ribe moraju prevladavati, te u ponudi moraju imati jela od sitne plave ribe kako bi se utjecalo na selektivnost potrošača koji odaberu iste vrste ribe što dovodi do njihovih prelova . 

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“ je udruga koja u svom članstvu okuplja dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Predstavlja poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za područje ribarstva, prerade ribe i akvakulture. U prosincu 2017. godine, odobrena joj je Lokalna razvojna strategija u ribarstvu od strane Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, te su joj dodijeljena sredstva u visini 16.16 milijuna kuna za njenu provedbu. Provedbom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu omogućiti će se sufinanciranje projekata lokalnih korisnika koji trebaju doprinijeti: Jačanju gospodarskog sektora i konkurentnosti ribarstva i akvakulture; Promociji i održivom korištenju ribarske i pomorske baštine; Zaštiti mora, podmorja i priobalja te podizanju svijesti o očuvanju morskog okoliša.

https://www.facebook.com/fishermenrecommend/photos/a.130880070826425/418897472024682/?type=3&theater

U svibnju 2019.g. LAGUR Galeb je započeo i projekt SEA stainability u partnerstvu sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split, Udrugom Argonauta iz Murtera i Turističko ugostiteljskom školom iz Šibenika. Vrijednost projekta je 758.447,63 HRK, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade republike Hrvatske kroz Švicarsko – Hrvatski program suradnje. Projekt će za fokus imati održivo ribarstvo i gastronomiju jer su prepoznali da je zbog ugroženosti naše ribe bitno educirati ugostitelje, nastavnike i djecu.

Sponzorirani sadržaj
Vaš komentar