NP KRKA Ljetna arheološka škola u Burnumu

BURNUM – Uz zaštitu prirode i održivo upravljanje, edukacija je temelj djelovanja Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Burnum, kao izniman i vrijedan arheološki lokalitet, i Projekt Burnum, kao znanstveno-istraživačka suradnja na međunarodnoj razini, iznjedrili su i ljetnu arheološku školu koju Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ u suradnji sa Sveučilištem u Bologni i Odsjekom za arheologiju Sveučilišta u Zadru organizira od 2007. godine s ciljem provođenja arheološko-konzervatorskih istraživanja na području rimskog vojnog logora Burnum.

Ovoga ljeta arheološka škola održava se od 18. do 30. kolovoza u središtu vojnog logora s ciljem revizije, pomoću suvremenih metoda, istraživanja koje je 1912. godine provodio Austrijski arheološki institut. Pod vodstvom dr. sc. Enrica Giorgija, ravnatelja Laboratorija za istraživanje Odsjeka za povijest kulture i civilizacije Sveučilišta u Bologni, voditelja Projekta Burnum, i dr. sc. Alessandra Campedellija, znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest kulture i civilizacije Sveučilišta u Bologni, projektnog direktora u Projektu Burnum, dvanaestero studenata rješavat će pitanja u vezi s novim metodama za dokumentaciju iskopa. To uključuje topografsku izmjeru pomoću GPS-a i Total stationa, fotogrametriju, provjeru stratigrafske anomalije i zračne snimke načinjene dronovima opremljenim infracrvenim i multispektralnim fotoaparatima. Takvom metodologijom analizira se struktura podzemlja, što omogućuje prepoznavanje eventualnih arheoloških struktura koje nisu dokumentirane.

Prvotna namjera projekta arheološke škole je ta da se studenti i doktorandi iz Hrvatske i Italije upoznaju s novim tehnikama i metodama istraživanja i konzerviranja, dok je cilj zajedničkog istraživanja lokaliteta ubiciranje i iskapanje objekata u sklopu vojnog logora tzv. neinvazivnim metodama istraživanja koje daju pouzdane podatke o arheološkom materijalu svodeći potrebu za iskapanjima na minimum. Važnost projekta leži u eksperimentiranju i uspoređivanju različitih metoda istraživanja, tako da se ispituju dijagnostički potencijali svake pojedine metode u svjetlu razvoja novih tehnologija. Međunarodna ljetna arheološka škola zato i nosi naziv „U dubinu bez iskapanja“. Naglasak stavlja i na kvalitetu obrazovanja studenata istraživača s ciljem njihova profesionalnog usavršavanja i pripremanja za zaposlenje u arheološkoj struci. Također, prilika je to za širenje osnovnih saznanja o tehnologiji i postupcima istraživanja, da bi se razvio zajednički metodološki jezik između dviju obala Jadrana.

Paralelno se nastavljaju istraživanja na prostoru amfiteatra, koja provodi Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru pod vodstvom prof. dr. sc. Miroslava Glavičića. Istraživačka kampanja odvija se na prostoru sjevernog ulaza da bi se utvrdila funkcionalnost primijenjenih arhitektonskih rješenja na prostoru sjevernog ulaza, niveleta komunikacije koja je vodila do ulaza te da bi se detaljno istražili slojevi nivelacije prirodnog krškog terena u kojemu se očekuje obilje tzv. sitnog arheološkog materijala.

Znanstveno-istraživačka suradnja s Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Bologni na Projektu Burnum počela je ugovorom potpisanim 2005. godine. Projekt Burnum 2008. godine uvršten je u program visokog obrazovanja studenata Specijalističkog studija arheologije Sveučilišta u Bologni. Od 2010. Projekt financira i talijansko ministarstvo vanjskih poslova. Sklopljen je i Sporazum o istraživanju za studij, dokumentaciju i valorizaciju rimskog amfiteatra u Burnumu između Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Odsjeka za povijest kulture i civilizacije (Odjela za arheologiju) Sveučilišta u Bologni, koji je rezultirao vertikalnom rekonstrukcijom amfiteatra u Burnumu, utemeljenom na, koliko je to moguće, originalnim arhitektonskim karakteristikama.

Sponzorirani sadržaj