Grad Pag kreće s uređenjem pješačko-biciklističke brdske staze “Zagrljaj kamena i vjetra”

Foto: Screenshot

PAG – U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Turističkom zajednicom grada Paga, a u sklopu Programa razvoja otoka u 2019. godini, Grad Pag početkom rujna kreće u uređenje pješačko-biciklističke brdske staze “Zagrljaj kamena i vjetra”, napisao je Alan Crljenko, paški planinar i zaljubljenik u prirodu.

Projektom “Uređenje pješačko-biciklističke brdske staze Zagrljaj kamena i vjetra”, realizirat će se glavni cilj ulaganje u javnu turističku infrastrukturu te obogaćivanje turističke ponude sporta i rekreacije, izravno kroz uređenje i sanaciju pješačko-biciklističke brdske staze te indirektno ulaganjem u turističku ponudu grada Paga i promoviranjem kao ciklo turističke destinacije.

Uz pješačko-biciklističku brdsku stazu uredit će se tri lokacije kao odmorišta koje su odabrane prema kriteriju podjele staze na dionice tj. prema visini određene dionice staze i dostupnih vizura. Svako odmorište uredit će se na način da će se opremiti urbanom opremom (klupama, koševima za otpatke, stalcima za bicikle te info panelima s podacima o gradu Pagu, lokalitetima koji se vide sa staze i sl.). Na najvišoj točci staze postavit će se “ruža vjetrova u obliku čipke”. Upravo tu jadranski vjetrovi – bura, jugo, tramontana, maestral, burin, levant – pokreću lopatice vjetroturbina koje će se susresti dalje na stazi.

Realizacijom projekta izravno se utječe na povećanje turističke vrijednosti Grada Paga kao kulturnog, aktivnog i ekološki osviještenog turističkog grada. Cikloturizam na Pagu ima ogroman potencijal s obzirom na neobičan, netaknut krajolik pun suprotnosti budući da je poznato da je glavni motiv dolaska gostiju u cikloturizmu upravo atraktivnost pejzaža.

Razvoj cikloturizma na otoku je odličan alat za produženje pred i podsezone, a u skladu je sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma u kojoj je glavni cilj postavljeno pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih mediteranskih cikloturističkih destinacija.

Razvoj cikloturizma jedan je od strateških projekata Turističke zajednice grada Paga i uspješno se realizira u suradnji s Gradom Pagom u sklopu projekta i uređenja pješačko-biciklističke brdske staze “Zagrljaj kamena i vjetra”.

Moj video pokazuje stazu (naravno, u sadašnjem neuređenom “izdanju”) u suprotnom smjeru, od Studena do Ravne gdje su vjetroelektrane, dalje do odašiljača HRT (repetitora) iznad grada Paga, te spust u grad Pag do Gradskog groblja (sv. Kuzam) gdje staza počinje/završava, piše Alan Crljenko.

I.B.