Istraživanja šišmiša u Parku prirode Lastovsko otočje 

Foto: Mirna Mazija

LASTOVO –  U samo dva posjeta Parku prirode ovoga ljeta Udruga za zaštitu šišmiša Tragus zabilježila je 10 vrsta šišmiša, među kojima su i neke rijetke i ugrožene vrste.  Utvrđena su mjesta na kojima tijekom ljeta borave kolonije ženki s mladima, ali i staništa koja mladi šišmiši obilaze u svojim prvim samostalnim istraživanjima otočja.  

Istraživanje udruge Tragus provedeno je tijekom ljetnih mjeseci, kada je aktivnost šišmiša najveća. Pregledani su napušteni vojni objekti (bunkeri, potkopi, tuneli) i špilje u potrazi za dnevnim skloništima šišmiša. U sumrak i tijekom noći, dok su šišmiši aktivni, snimano je njihovo glasanje tzv. bat detektorima – uređajima koji snimaju ultrazvučno glasanje šišmiša i omogućuju nam otkrivanje prisutnih vrsta bez izravnog kontakta s jedinkama. Uz to su šišmiši hvatani posebnim mrežama uz lokve gdje dolaze piti vodu, radi prikupljanja detaljnih podataka o jedinkama koje borave na Lastovskom otočju. Kako je na ovom području ljeti vrlo malo izvora pitke vode, hvatanje mrežama uz lokve bilo je vrlo uspješno – uhvaćeno je gotovo 200 šišmiša te je svakoj jedinki određena vrsta, ali i spol i dob, nakon čega je šišmiš pušten. Svim ovim istraživačkim metodama utvrđeno je koje se vrste šišmiša razmnožavaju na Lastovu te koja staništa najviše koriste.

Tragusovim istraživanjem potvrđeno je kako je Park prirode Lastovsko otočje posebno mjesto, ne samo mještanima i njihovim gostima, nego i šišmišima. Iako je istraživanjem obuhvaćena samo ljetna sezona godišnjeg ciklusa šišmiša, zabilježena je velika raznolikost vrsta i brojnost šišmiša, a otkrivena su i neka njihova dosad nepoznata skloništa. 

Najvažnija za očuvanje šišmiša na Lastovskom otočju su skloništa u kojima borave kolonije ženki s mladima, osobito kada je na jednom mjestu veliki broj jedinki. Njima je u ljetnom razdoblju othrane mladih neophodan mir jer su osjetljive na svako uznemiravanje. 

Uz to, najveći značaj za lastovske šišmiše imaju lokve koje im osiguravaju pitku vodu na ovom otočju udaljenom od kopna, gdje su izvori slatke vode oskudni, osobito ljeti. Iz tog je razloga važno na Lastovskom otočju očuvati preostala slatkovodna staništa koja omogućuju opstanak šišmiša, ali i brojnih drugih skupina životinja. Brojna populacija šišmiša zauzvrat će i dalje pomagati mještanima na prirodan način regulirati brojnost noćnih kukaca kojima se šišmiši hrane.

Mirna Mazija, Udruga za zaštitu šišmiša Tragus