NOISE AQUARIUM Izložba o morskoj buci u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre

PULA – Izložba o morskoj buci namijenjena pulskoj publici sastoji se od audio – vizualne instalacije, umjetničkih radova u proširenoj stvarnosti (Augmented Reality) s kojima posjetitelji mogu stupiti u interakciju,a u izloženim bazenima moguće je vidjeti planktone.

Mora i oceani ne smiju se smatrati ravnim plavim površinama koje služe kao odlagališta za naše antropogene ostatke. Komercijalne i vojne aktivnosti mijenjaju život u moru te ekološku ravnotežu. Osim vidljivih promjena, tu su i one nevidljive u obliku zvuka. Aktualne znanstvene studije pokazuju da su izvori buke poput sonara i hidrauličnog frakturiranja (tzv. “fracking”) krajnje štetni po život u moru. Buka negativno utječe na morske sisavce, može oštetiti sluh kod dupina i kitova te izazvati smrt. Međutim, malo se zna o mogućem utjecaju na čudesne mikroskopski male organizme kao što je plankton. Nadalje, tu je i problem prisutnosti mikroplastike koji dodatno komplicira ekološku ravnotežu. Dovoljno je sitna da je može progutati i mikroskopski organizam kao što je plankton.

Nevidljivi, a ključni, planktoni sudjeluju u stvaranju od 50 do 85 % kisika u Zemljinoj atmosferi. Svaki peti dah kojeg udahnemo proizveo je plankton, stoga je jasno zašto je njegov opstanak važan.

NOISE AQUARIUM koristi 3D-skenove ovih mikrostvorenja pretvarajući prostor nekadašnje vodospreme u animiriani akvarij slika i zvukova. Treba napomenuti da planktoni koji se ovdje mogu vidjeti dolaze iz mora u okolici Pule, gdje su biolozi sa Sveučilišta u Beču prikupili svoje uzorke. Interdisciplinarni tim djeluje imajući na umu hitnost s kojom poruku treba prenijeti što je moguće većem broju ljudi. Stoga su članovi tima razvili niz različitih varijacija za širu publiku – linearni video, interaktivni 3D, proširenu stvarnost (Augmented Reality, AR) ili virtualnu stvarnost (Virtual Reality, VR).

Tijekom kreiranja verzije namijenjene Povijesnom i pomorskom muzeju u Puli, umjetnica je blisko surađivala sa znanstvenicima iz Aquariuma Pula, u kojem je trenutno izložena izložba o podvodnoj buci pod nazivom More zvuka.

Multimedijalna izložba o morskoj buci otvorena je 27. kolovoza u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre. Do 22. rujna još stignete doživjeti podvodnu buku i pomoću Augmented Reality-a otkriti kako zapravo izgledaju planktoni.