Širi se luka u Sućurju, stiže veći trajekt kapaciteta 100 vozila

Foto: Google Street View / Screenshot

SUĆURAJ – Najistočnija luka na otoku Hvaru je ujedno i najbliža luka kopnu i zato ima trajektnu liniju koja povezuje otok s kopnom. Samo je tri nautičke milje dijele od kopna pa se doslovno može ‘pljunuti na kraj’ i to usred Makarskog primorja, a blizu su Pelješac i Korčula. Dužina pristaništa iznosi 663 metra, a u planu je još dodatnih 132 metra. Površina je 2.027 m² koja bi trebala narasti do 4.040 m² dok bi se površina akvatorija sa postojećih 10.553 m² razvila na 36.588 m², a sve to zahvaljujući projektu dogradnje luke.

– U listopadu ove godine počinju radovi na dogradnji luke otvorene za javni promet Sućuraj. Područje obuhvata projekta se nalazi na prostoru vanjske strane glavnog lukobrana postojeće luke. Zahvatom se uređuje i sanira vanjska strana lukobrana dopunom obrambenog kamenometa – školjere i  predviđa se izvedba nove trajektne rampe u korijenu lukobrana s mogućnošću prihvata trajekata u sezonskom ljetnom privezu – pojašnjava za Dalmaciju danas Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt vrijedan 30 milijuna kuna

Izvoditelj radova je splitska tvrtka Marconi inženjering, a projekt je vrijedan 30 milijuna kuna.

– Izabran je izvoditelj radova te slijedi početak izvođenja radova. Vrijednost ove investicije Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije je 30 milijuna kuna, a sredstva su osigurana od strane EU fondova. Projektom bi se omogućio alternativni sezonski prihvat trajekta čime bi se podigla razina sigurnosti odvijanja martimnog prometa u luci. Projektom se predviđa urediti i prometni pristup zoni trajektne rampe za tranzit vozila i ljudi te parkiralište – kazuje Maroević.

Dva nova gata, 80 metara duljine, 3.500 kvadrata novog platoa, parking… sve će to znatno doprinijeti manjim gužvama u ljetnoj sezoni jer će samom izgradnjom, odnosno proširenjem vanjske strane lukobrana, u luku Sućuraj moći pristati trajekt koji je znatno veći od ovih koji sada pristaju. Samim time moći će prevesti i trostruko više automobila.

– Najvažnije je da će se smanjiti gužve na način da će sadašnji trajekt koji može prihvatiti 30 vozila, jer sadašnja luka ne može primiti trajekt dulji od ovoga, zamijeniti veći trajekt koji će moći primiti 100 vozila. To je najveće rasterećenje i najbolje rješava ove gužve, posebno u ljetnim mjesecima – rekao je ravnatelj Lučke uprave SDŽ.

Ovo je ne samo značajan projekt za sve one koji se ljeti prebacuju s kopna na otok i obrnuto, već i za same stanovnike Sućurja kojima je lakše i brže prebaciti se u Drvenik i otići do Makarske (primjerice sjedište Porezne uprave je u Makarskoj, a intencija uprave je da se sve službe prebace u veće centre) za što im je trajektom potrebno pola sata vožnje i još toliko automobilom dok im do Hvara treba sat i pol. Stanovnici Sućurja u Hvar tako odlaze kad im nešto treba na policiji, u uredu za gospodarstvo ili kod drugih službi koje imaju nadležnost na otoku.

Više pročitajte OVDJE.

M.B.