Počeli radovi na ribarskoj luci Brižine, ministrica poljoprivrede: “Mi u naše ribare i njihovu budućnost sustavno ulažemo”

Foto: Lučka uprava Split

KAŠTELA – Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u Kaštelima je otvorila radove na ribarskoj luci Brižine gdje će se poboljšati infrastruktura i izgraditi sadržaji koji bi ribarima trebao omogućiti bolje uvjete rada, a administraciji bolju kontrolu i sljedivost iskrcaja ribarskih plovila.

Projekt je financiran iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo s 35,3 milijuna kuna, a investicija obuhvaća sanaciju podmorskog i nadmorskog dijela obalnih zidova, izvedbu nove niže operativne obale na zapadnoj strani luke, sanaciju i izgradnju vodovodnog i kanalizacijskog sustava, izvedbu AB sabirne jame, izgradnju objekta sabirno-distributivnog centra s prostorima za privremeno skladištenje svježe ribe, opskrbu ledom, servis ribarskih mreža, skladištenje ambalaže, osiguranje sanitarno-higijenskih uvjeta za posade i operativno osoblje luke, smještaj ureda iz kojeg se upravlja lukom i niz pratećih sadržaja u funkciji ribarske luke, izgradnju interne prometnice, izgradnju parkirališta, izgradnju pješačke prometnice (šetnice), izgradnju zelenih površina, izgradnju plato gata u funkciji održavanja ribarskih alata i opreme, izgradnju tipske trafo stanice.

– Ribari najbolje znaju koliko i kako dobra infrastruktura u ribarskim lukama pozitivno utječe na kvalitetu obavljanja posla i na kvalitetu proizvoda. Kvaliteta ribe je presudni faktor za dobivanje kvalitetnih ribljih proizvoda, a najvažniju ulogu u toj kvaliteti igra brzina transporta ribe od mjesta ulova do objekta te tretman ulova na ribarskom brodu. Mi u naše ribare i njihovu budućnost sustavno ulažemo pa smo iz Operativnog programa kroz razne mjere potpore do danas ugovorili 1,4 milijardu kuna potpore. Financiramo povećanje konkurentnosti ribara, poboljšanje životnog standarda i očuvanje radnih mjesta kao i aktivnosti namijenjene upravljanju, obnovi i zaštiti resursa i postizanju ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti hrvatske ribarske flote, a kako bi i buduće generacije imale mogućnost raditi i živjeti od ribarstva – izjavila je ministrica.

Ribarska luka Brižine po provedbi projekta nudit će cjelovitu uslugu luke posebne namjene koji služi za prihvat i smještaj ribarskih plovila te će ujedno biti i iskrcajno mjesto za ribarska plovila. Također, korisnici će imati na raspolaganju i brojne druge mogućnosti korištenja infrastrukture ribarske luke, poput hladnjača za riblji otpad, kratkoročno skladištenje, upravljanje otpadom, brzi servis ribarskih brodova i sl. Omogućit će se uređeni i sistematizirani način priveza brodova, a kapacitet same luke bit će uvećan te će se uz obalu moći vezati 12 brodova.

D.G.