Podvodna arheološka baština otoka Hvara – Razvoj i recentna istraživanja

Foto: Grad Hvar

HVAR – Izložba „Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja“ otvorena je u galeriji Arsenal u Hvaru, u organizaciji tvrtke Kantharos iz Hvara, Turističke zajednice grada Hvara i Grada Hvara, u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu, Muzejem hvarske baštine, Ministarstvom kulture – Konzervatorskim odjelom u Splitu te Ronilačkim centrom Aqualis iz Hvara. 

Nastala kao rezultat višegodišnjih arheoloških pregleda i istraživanja u podmorju otoka Hvara, izložba predstavlja hvarsku podvodnu arheološku baštinu na popularno-znanstveni način zanimljiv široj javnosti. Osim kulturne vrijednosti za Hvar, podvodna arheologija ima potencijal postati i dio hvarskog turističkog proizvoda kojemu je kulturni turizam prioritet.

O značaju podvodne arheologije kao uskog, ali važnog područja arheološke znanosti govorio je hvarski arheolog Eduard Visković iz tvrtke Kantharos, a istraživanja su predstavili povjesničar umjetnosti Marinko Petrić iz Muzeja hvarske baštine, Tea Katunarić iz Umjetničke akademije Split i Jurica Bezak iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Izložba je otvorena u okviru međunarodnog znanstvenog skupa “Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka” koji se od 8. do 11. listopada održava u Arsenalu, u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Grada Hvara i Instituta za arheologiju. „S obzirom na izuzetnu važnost arheološke baštine otoka Hvara i ostalih dalmatinskih otoka te novija istraživanja koja su u velikom mjeri obogatila naša saznanja o kulturološkoj povijesti ovih prostora, kongres HAD-a po drugi put će se održati na otoku Hvaru, nakon 1968. godine. Tema skupa vezana je uz unapređenje struke i znanosti u kontekstu novostečenih spoznaja o dinamičnoj prošlosti Hvara, ali i susjednih dalmatinskih otoka, koji imaju značajno mjesto unutar povijesno-kulturološkog razvitka istočnojadranskog prostora.“

Više o skupu na FB stranicama Grada Hvara.

Foto: Grad Hvar

I.B.