Teške pritužbe pomoraca na uvjete brodova Jadroplova, ITF šalje inspekcije

Foto: Kaja Kljaković-Gašpić / Facebook

Zbog učestalih pritužbi pomoraca na uvjete rada na brodovima Jadroplova Sindikat pomoraca Hrvatske, odnosno koordinator ITF inspektorata za Hrvatsku i voditelj ureda SPH u Dubrovniku Romano Perić inicirao je inspekcije ITF-a na brodovima te kompanije.

Primjedbe pomoraca odnose se na: pretjerane radne sate, korištenje pripravnika na poslovima kvalificirane posade, probleme s namirnicama (nedostatak vode, nekvalitetna hrana, neispravnost frižidera), zaštitnu oprema i u konačnici neisplatu plaća. Ovo nije prvi put da stižu primjedbe na račun Jadroplova, a SPH će kao i svaki put do sada reagirati na pozive pomoraca u pomoć.

U na društvenim mrežama objavljeno je pismo jednog od pomoraca koji se žali na katstrofalne uvjete, a posebno ističe velik rizik od bolesti:

“Ja _________ na firmi Jadroplov na brodu MV Split bulk carrier izvještavam da nemam osnovne uvjete na brodu, uz to nemam ni higijenske uvjete (velik rizik od bolesti). Na brodu nema ABS-a i mornara, te nas 4 kadeta radi njihov posao, kao što je penjanje preko 2 m, rad s dizalicama. Na ugovoru je navedeno da 4 sata radimo na kuverti, a 4 sata na mostu, a ta stavka pogotovo nije ispunjena. Uz to još radimo po 12 do 15 sati na kuverti u nekim situacijama.

Na brodu nema kuhara, frižideri za hranu ne rade, a hranu držimo po frižiderima u kabinama. U moje 4 mjeseca na brodu nismo imali slobodnog dana, a pogotovo ni blagdana. Zbog neispunjenih uvjeta sa strane firme, tražim hitan iskrcaj s broda i isplatu svih zaostataka plaće koja kasni”, stoji u pismu.

– Cilj posjeta ITF inspektora brodovima Jadroplova je pomoći našim pomorcima kako bi imali pristojne  životne i radne uvjete. Prema potrebi to će značiti i uključivanje lokalnih lučkih vlasti te registar zastave. Nije nužno da nam se obrati pomorac direktno da bismo reagirali. Pritužbu može podnijeti i član njegove obitelji, prijatelj ili bilo koja druga osoba upoznata sa stanjem na brodu uz odgovarajuću evidenciju. Ovaj put smo reagirali na dokument koji kruži društvenim mrežama i niz fotografija koje nam stižu porukama.  Danas je u Columbu (Sri Lanka), na naš zahtjev, ITF inspektor išao pomoći posadi broda Split, a u sljedećoj pogodnoj luci će to biti neki drugi brodovi.  Nije isključeno da se i sami iz Hrvatske uputimo na brod Jadroplova u nenajavljenu inspekciju, rekao je Romano Perić.