Poziv za subvenciju uplaćenih doprinosa za pomorce vježbenike

Photo: Pixabay

Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (Narodne novine, broj 97/19.) stupa na snagu 19. listopada 2019. godine.

Kao prva mjera je predviđeno sufinanciranje  troškova obveznih doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju u Republici Hrvatskoj prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 1. studenoga 2019. godine na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi uz uvjet da su uplatili predujam obveznih doprinosa za navedeno razdoblje.

Na web stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavljene su Upute i Obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje  troškova obveznih doprinosa vježbenika za 2019. godinu, a zahtjevi se zaprimaju zaključno s 1. studenim 2019. godine.

Poziv vježbenicima možete pročitati OVDJE.

Obrazac za prijavu

I.B.