MAKETARSTVO Tragom pomorske baštine 5: Teorije maketarstva

Foto: Nenad Bojmić / Osobni album

U nastavku priče o Teoriji maketarstva, majstor ovog hobija Nenad Bojmić nastavlja o teoriji izrade modela brodova kroz bitne stavke jedinstvenosti, vjernosti prikaza modela u odnosu na stvarnost i izvorima potrebnim za izradu savršene makete.

Photo: Nenad Bojmić

Jedinstvenost

Moje iskustvo kao sudionika brojnih izložbi a uvijek kao pažljivog promatrača je da mnoge makete liče jedna na drugu gotovo kao da ih je izradila ista osoba. Iako i imaju dobro usklađene dijelove u odnosu na mjerilo, boje prema uputama u nacrtu ne izdvajaju se ni po čemu iz mase. Uglavnom se pojavljuju isti tipovi brodova prema istim nacrtima bez osobnog pečata maketara. Svakako mislim da je velika šteta uložiti puno truda i vremena u izradu makete koja neće privući pozornost promatrača nego će se uklopiti u prosječnost ostalih uradaka.

Da bi se nekoj maketi dala nova dimenzija i kvaliteta potrebno je puno više promišljanja i uloga vremena u pripremu i stvaranje vizije što bi htjeli kroz maketu poručiti. Maketa bi trebala nagovijestiti priču koja stoji u pozadini. Trebaju se vidjeti osjećaji maketara. Svaki bi maketar trebao poraditi na razvijanju vlastitog stila i pristupa izradi makete. Početnik bi trebao savladati osnovne tehnike i metode izrade makete, a zatim se postupno osloboditi stereotipa i početi graditi vlastiti izričaj.

Vjernost – točnost

Osnovna zadaća koju maketa mora ispuniti je da bude trodimenzionalna kopija originala sa strogim poštivanjem mjerila, boja, povijesnih činjenica. Svako odstupanje u nekom dijelu narušava izgled cjeline i unosi nered na maketu. Kod minijaturnih maketa vrlo je zahtjevno obraditi materijale u mjerilu koje zahtjeva maketa. Oplata gajete u naravi je debljine 25 do30 mm, što preneseno u mjerilo 1:100 zahtjeva  „dasku“ od 0,25mm, a to u tehničkom smislu predstavlja veliki izazov. U koliko povećamo dimenzije za samo 0,1mm u konačnici ćemo dobiti vidljiva odstupanja od forme. linije će biti okruglije, a ukupni dojam loš. Maketa na slici je gajeta 7 cm dužine sa rebrima 0,8mm i oplatom 0.25mm.

Naravno da je u svakom detalju teško slijediti razmjer, ali tada treba dobro razmisliti kako taj dio prilagoditi i prikriti razliku. Veliku pažnju pogotovo kod izrade tradicijskih drvenih brodova treba pokloniti izboru materijala. Često sam  viđao tehnički dobro izrađene makete ali od svijetlih materijala i sa vrlo velikim i izraženim godovima. Već kod rezanja materijala valjalo bi uočiti da rez u jednoj osi daje uži god nego rez po drugoj osi. Mi na žalost nemamo neku maketarsku trgovinu u kojoj bi mogli nabaviti sve što je potrebno za izradu maketa, pa se moramo snalaziti na najrazličitije načine. U kompletima kojih se u velikom broju može naći na tržištu, odabir materijala uglavnom nije kvalitetan a i većina nacrta je upitne kvalitete*. Svako ozbiljnije bavljenje maketarstvom podrazumijeva da se veliki dio vremena treba posvetiti proučavanju literature, nacrta, povijesnih činjenica, kako bi maketar mogao što bolje ocijeniti i doraditi nacrte koje dobije.

*Govorimo iz pozicije ambicioznijeg maketara. Početniku će rad iz kompleta ipak dosta pojednostaviti sam početak maketarenja i prije će ga dovesti do željenog rezultata a samim time ga i ohrabriti, motivirati za gradnju nove makete.

Izvori

Veliki problem  gotovo svakom maketaru predstavlja izbor i nabava pouzdanih nacrta i literature. Danas u doba Interneta  je kud i kamo jednostavnije nego ranije. Na dosta adresa moguće je naći puno kvalitetnih knjiga a i nešto nacrta.          Listajući mnoge knjige primijetio sam da se dosta toga ponavlja. Puno je knjiga koje već u naslovu obećavaju maketarsko znanje  –„ Kako napraviti maketu broda“ ili slično. Moram reći da sve ovakve knjige nude obilje korisnih informacija ali niti jedna neće odgovoriti na sve vaše (naše) nedoumice. Zato ponavljam maketar mora trajno raditi na proširivanju znanja kako bi i sam došao do nekih zaključaka koji se ne nude izravno u knjigama.

Što se tiče naše tradicijske brodogradnje stekao sam dojam kao da se neke stvari ne žele iznositi iako postoje neka znanja i dokumenti o materiji. I osobno sam se u svom maketarskom radu puno puta susreo sa gotovo prazninom u izboru nacrta  tradicijskih brodova. Na nekoliko sam mjesta došao u doticaj sa namjerno deformiranim linijama ili dijelom pogrešno ucrtanim. Nacrti obično nude samo osnovne linije i ev. vodnu liniju te glavno rebro, što je za većinu maketara potpuno beskorisno ili ih može odvesti u pogrešnom smjeru. Dobar primjer je MBDB, koji je ponudio obilje kvalitetnih informacija iz prve ruke.

Ova situacija u (ne)mogućnostima da se dođe do dobrog nacrta naše tradicijske brodogradnje odvela je i mene u smjeru istraživanja i crtanja vlastitih nacrta za potrebe makete – diorame Otok.

No kada se jednom i stvori korektan nacrt tu se (zamislite čuda) ponovo otvara niz pitanja i problema. Kako ga na jedan prihvatljiv način umnožiti i učiniti dostupnim zainteresiranima. Kod nas se nekako očekuje da se to radi iz ljubavi (za jedan nacrt leuta potrebno je 200 – 300 a i više sati rada) a kada se naručuju nacrti iz primjerice Londona nitko ne postavlja pitanje na niz stavki koje formiraju cijenu ni na konačni iznos. I pored tako skupog nacrta moj prijatelj je danima hodočastio po njihovom muzeju da bi izravno sa makete snimio, nacrtao, prikupio informacije o ornamentici i detaljima kojih u nacrtu nema. Ipak čini se da se situacija iz dana u dan pozitivno mijenja pa u tom smislu sretno Vam maketarenje.

Nenad Bojmić

PROČITAJTE JOŠ:

MAKETARSTVO Tragom pomorske baštine 4: Teorije maketarstva

PROJEKT OTOK – Pogledajte hrvatske minijature za zemlju s 1200 ideja