NOVE SPOZNAJE Ninsku Conduru istražuju hrvatski i poljski stručnjaci

Foto: ICUA / Wikimedia

ZADAR – Poljaci su sa stručnjacima zadarskog centra imali priliku istraživati arheološki lokalitet koji je prije više od 50 godina otkrio pokojni prof.dr.sc. Zdenko Brusić.

Od 14. do 18. listopada provedena je prva kampanja podvodnog arheološkog istraživanja Ninskog podmorja. Podvodni arheolozi MCPA Zadar su ovo istraživanje proveli u suradnji s poljskim kolegama sa Sveučilišta Nikola Kopernik iz Toruna. Studenti torunskog sveučilišta su: Filip Nalaksowski, Alicja Bieniek, Mciej Rzad, Kamila Kociszewska, Jan Jarosz, Michal Gliszczynski, a vodili su ih profesor dr.sc. Andrzej Pydyn i Pawel Stencel iz novoosnovanog Centra za podvodnu arheologiju iz Toruna, izvijestio je Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru.

Ovaj međunarodni tim stručnjaka započeo je istraživanje na arheološkom lokalitetu koji je prije više od 50 godina otkrio pokojni prof.dr.sc. Zdenko Brusić, a iako je to bila velika želja pokojnog profesora, od vremena otkrića na njemu nisu provedena arheološka istraživanja.

Lokalitet se nalazi nedaleko poluotoka Ždrijac a karakteriziraju ga brojni ulomci zanimljivog srednjovjekovnog krovnog crijepa imbreksa i tegulae, koje karakteriziraju znatno manje dimenzije od klasičnih rimskih tegula. Uz njih je pronađen i veliki broj korodiranih čavala, koji su na morsko dno mogli dospjeti kao teret broda ili pak kao dio brodske konstrukcije, no više će se moći reći tek nakon podrobnije analize nalaza.

Istraživalo se i na prostoru uz kanal koji vodi u ninsku lagunu, na položaju Usta. Na tom položaju su 60-ih godina prošlog stoljeća pronađeni ostaci dvaju starohrvatskih brodova Kondura (Condura Croatica). Istraživanjem su na ovoj lokaciji ustanovljeni brojni drveni piloni za koje se pretpostavlja da su mogli služiti kao dio sustava blokade ulaza u luku Nin.

I.B.