Foto: Gordana Dragojević

More je još uvijek toplo za kupanje iako je već skoro studeni. Kada plaže napuste kupači na njih dolazi nekoliko vrsta cipala koji su do tada najviše boravili u bočatim područjima, ušćima i lukama. Cipli u jesen migriraju po cijeloj našoj obali radi mrijesta. Iza njih slično će učiniti i brancini, piše Podvodni.hr.

A da ne treba biti previše hrabar za kupanje čak i u studenom, govore temperature zraka koje su danas, 30. listopada od najhladnijih 18 °C u Malinskoj, 19, Božavi i Krku 19, Zadru 19,5, Malom Lošinju i Splitu 20, Mljetu 21, te Hvaru, Komiži i Dubrovniku čak 22 °C.

Tako ove godine nije rijedak susret kupača i cipala na plažama. Naravno, svatko o svom poslu.

D.G.