Park prirode Lastovsko otočje: „U našem zaštićenom području, nažalost, nema više živih periski!“

Foto: Marija Oštarić i Hrvoje Čižmek

LASTOVO – U našem najmlađem parku prirode – Park prirode Lastovsko otočje, proveden je monitoring strogo zaštićenog školjkaša, plemenite periske (Pinna nobilis), u partnerstvu Parka s Društvom istraživača mora 20000 milja. 

Monitoring populacija plemenite periske u Parku prirode Lastovsko otočje proveden je na nekoliko lokacija na području Parka koje su od prije bile poznate kao područja gdje se periske mogu vidjeti u većem broju. Ovo područje obiluje uvalama prekrivenim sedimentom i morskim cvjetnicama, staništima koje ovaj emblemski školjkaš Mediterana nastanjuje često u velikom broju.

Štiti je Zakon o zaštiti prirode, te se nalazi na Prilogu 1. Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama. Ovaj školjkaš podliježe strogoj zaštiti prema Direktivi o staništima EU te se smatra ugroženom vrstom prema protokolima Barcelonske konvencije. 2016. godine zabilježen je prvi masovni pomor jedinki plemenite periske u Mediteranu na istočnoj obali Španjolske. U tri godine pomor je stigao do Jadrana gdje je u periodu od samo nekoliko mjeseci zahvatio većinu istočne obale Jadranskog mora. Prvi pomor službeno je zabilježen u svibnju na Elafitima od strane Društva 20000 milja koji provede monitoring na nekoliko lokacija diljem Jadrana te su također potaknuli i građane da se uključe u sveobuhvatni monitoring pomora i gušćih populacija ovog školjkaša u Jadranu. Također surađuju s IUCN-om (Međunarodna organizacija za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava) gdje sudjeluju u novoj kategorizaciji ove vrste prema Crvenom popisu ugroženih vrsta te kreiranju karti o pojavnosti mortaliteta koji izlaze na tromjesečnoj bazi te se nova očekuje za nekoliko tjedana s najnovijim podatcima iz Jadrana.

U periodu od 25. do 28. listopada Društvo 20000 milja posjetilo je Park prirode Lastovsko otočje te provelo monitoring ove strogo zaštićene vrste. Prilikom monitoringa posjećena je lokacija Saplun koju zatvaraju otok Mladine te Veli i Mali Arženjak koji pripadaju otočnoj skupini Lastovnjaka na istoku Parka, uvalu Zaklopatica na sjeveru otoka Lastova, uvale koje okružuju naselje Pasadur između otoka Prežba i Lastovo: Malo lago, Velo lago i Jurjevu luku na zapadnoj strani Parka, te područje Skrivene luke na južnoj strani Lastova.

 

Ove lokacije bile su detaljno pregledane, svi školjkaši su prebrojani, georeferencirani i pregledani kako bi se ustanovilo jesu li jedinke mrtve ili žive. Pregledano područje je bilo vrlo veliko te je gustoća populacija samo točkasto bila viših vrijednosti. Ukupno je ovim monitoringom zabilježeno preko 550 školjki, najveći broj od njih zabilježen je u Malom lagu kod naselja Pasadur, ukupno 154 jedinke. Nažalost, na svim lokacijama nađene su samo školjke – mortalitet populacija na svim lokacijama je 100%. Sve jedinke su mrtve, školjkaš je uginuo te je njegovo tkivo razgrađeno prije provedbe monitoringa i ostale su samo prazne ljušture koje uspravno stoje zakopane u sediment, otvorene, pružajući novi dom i utočište hobotnicama i ribama. 

Ovaj podatak tužan je dio statistike koja je već poznata diljem Mediterana. Na cijelom području Istočne obale Španjolske stručnjaci su nakon pomora uspjeli detektirati samo šest preživjelih jedinki. U hrvatskom dijelu Jadrana pomor se širio po vanjskim otočjima te polako nadirao prema unutrašnjosti. Još uvijek postoje lokacije u Dalmaciji koje nisu zahvaćene pomorom, no informacije o najsjevernijoj lokaciji dokle je pomor stigao pristižu iz tjedna u tjedan, posljednja dojava je sjevernije od Zadra. Prema tvrdnjama stručnjaka iz Istre, plemenite periske su još uvijek žive i nema znakova pomora. 

Na nedavno održanom sastanku u Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike sudjelovali su stručnjaci i znanstvenici iz Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, Prirodoslovnog muzeja Split, Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Aquariuma Pula, Hrvatskog veterinarskog instituta, Društva istraživača mora 20000 milja te javnih ustanova Nacionalni park Mljet i Nacionalni park Brijuni. Na sastanku je dogovoren Plan praćenja te je kao rezultat Ministarstvo pozvalo za pomoć sve zainteresirane građane da na adresu elektronske pošte vrste@mzoe.hr dojave lokalitete (po mogućnosti i geografske koordinate) na kojima su opazili periske, uključujući informacije o prisutnosti uginulih jedinki te fotografije. 

Za perisku oko Lastova je prekasno, ali u Jadranu možda nije! 

Barbara Čolić

PROČITAJTE JOŠ:

Znanstvenici za Morski HR potvrdili: Masovno uginuće periski brzo se širi Jadranom, moguće da je ovo kraj vrste!

Ministarstvo zaštite okoliša poziva: “Ako vidite uginule periske, javite nam”