MAKETARSTVO Tragom pomorske baštine 6: Diorama

Foto: Nenad Bojmić

Diorama je složena maketarska forma. Po definiciji ona je prikaz neke scene pomoću makete. Objedinjuje u jednu cjelinu modele, figure, krajolik, može sadržati pozadinsku sliku a dobiva potpuni efekt upotrebom ambijentalnog osvjetljenja. Mjerila izrade mogu biti od 1:1 pa sve do minijatura, što obično ovisi o prostoru koji opisuje diorama ali i o prostoru u kojega će biti smještena.

Photo: Nenad Bojmić

Teme diorama su vrlo raznolike, od prikaza gradova, kvartova, poprišta značajnih bitaka, pomorskih flota, brodogradilišta, prizora iz životinjskog svijeta, pojedinih perioda razvoja ljudskog društva, kultura – zajednica. Tehnike izrade su, moglo bi se reći, još različitije jer vrelo ideja, mašte, kreacija i tehnologija je beskrajno. Ilustrativni je primjer diorama Taxel Roads – Nizozemska, gdje je na površini 18 x 4 m smještena flota nizozemskih povijesnih jedrenjaka. U mjerilu 1:87, nalazi se pedesetak brodova sa preko 4000 figura. Vrijeme izrade diorame je 35 godina odnosno dioramu je pet majstora gradilo sedam godina.

Foto: Nenad Bojmić

Tema koja je mene uputila u svijet diorama je naša pomorska baština i to baština manjih sredina uglavnom ribarsko – težačkih (Tkon), koje nisu iza sebe ostavile neke značajnije materijalne ostatke – artefakte, već obilje uspomena, događaja, priča. Svaka obitelj na našim otocima i obali ima u svojim sjećanjima niz doživljaja koji su pogodna tema za uprizorenje na diorami. Na temelju takovih crtica nastao je niz diorama pod zajedničkim imenom Otok, koje opisuju pomorsku baštinu, način života, okoliš, životnu sredinu, gradnju brodova. Oslikavaju period konac 19. i početak 20. stoljeća, koji je za život na otocima i obali od velikog značenja. Naime u tom su razdoblju tradicijska gradnja u kamenu i tradicijska drvena brodogradnja bile na svome vrhuncu te se nakon tog razdoblja počinju značajnije mijenjati.

Foto: Nenad Bojmić

Moja namjera, pristup u izradi diorama je pokušati ne ponavljati viđeno već stvoriti vlastiti stil – izričaj u osmišljavanju projekta,odabiru materijala, načina izrade i korištenja priče – teme. Uvriježeni je način da se za popunu prostora figurama koriste odlivene plastične figure kojih se može kupiti u različitim mjerilima i pozama. Dobar majstor će takove figure vrlo lijepo doraditi i bojanjem dobiti izvanredne rezultate. Ipak ja sam se odlučio za drugačije, možda malo manje savršene ali zato unikatne figure s pričom. Za potrebe diorama izradio sam (i izrađujem) niz figura ručno rezbarenih od drveta masline,u mjerilu 1:100. što znači da je figura odraslog čovjeka oko 18 mm visine a djeteta oko 10 mm. (I manje). Iako je takav put znatno teži i dugotrajniji (jer za izradu jedne figure treba 8 – 10 sati upornog rada i nikada niste sigurni da se neće dogoditi da u nekoj fazi pukne dio i figura postane neupotrebljiva), moje je mišljenje da na jednu priču o starini,tradiciji i baštini ne bi bilo primjereno, ni oku ugodno postaviti  industrijski proizvod,  figure brizgane u stotinama tisuća primjeraka. Ujedno svaka moja figura ciljano je rađena za pojedinu radnju i mjesto koje zauzima na diorami i svaka od tih figura ima zadatak i karakter.

Foto: Nenad Bojmić

Za ilustraciju poslužit će nekoliko fotografija faza izrade i završenih diorama.

PROČITAJTE JOŠ: