LOKRUM Zatvoren botanički vrt radi dugo potrebne obnove

Foto: Morski HR

LOKRUM/DUBROVNIK – Već dugi niz godina botanički vrt na otoku Lokrumu je u stanju stagnacije i propadanja ponajviše zbog prirodnih procesa. Stoga je Javna ustanova Rezervat Lokrum tijekom prošle godine pokrenula projekt  kako bi se u najkraćem mogućem roku unaprijedilo ukupno stanje vrta koji je predmet interesa svih naših posjetitelja.

Botanički vrt na otoku Lokrumu uspostavljen je 60-ih godina 20. st. s ciljem praćenja prilagodbe egzotičnog bilja u uvjetima našeg podneblja kao svojevrsna znanstveno pokusna ploha. Danas, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku skrbi o ovom vrtu u znanstvenom i stručnom smislu. Nažalost, posljedice granatiranja tijekom Domovinskog rata te intenzivne nepovoljne meteorološke pojave tijekom zadnjih godina imale su značajan negativan utjecaj na vrt i biljni materijal  te je bilo potrebno hitno poduzeti odgovarajuće mjere za revitalizaciju vrta .

Javna ustanova Rezervat Lokrum je preuzela inicijativu i potaknula postupak obnove vrta u svrhu očuvanja i kvalitetnije interpretacije te uložila značajna sredstva i rad u izradu potrebne dokumentacije te osigurala sredstva za obnovu . Na temelju geodetske podloge vrta, izrađeni su  idejni i izvedbeni projekat te su ishođena sva potrebna dopuštenja i suglasnosti nadležnih tijela iz područja zaštite prirode i kulturne baštine. Tako je krajem prošle godine izrađena projektna dokumentacija uređenja i opremanja vrta i staza čija je ukupna vrijednost izvođenja radova cca 3,8 milijuna kuna.

Projektom se predviđa opremanje postojećih staza i postava elemenata interpretacije unutar vrta sa svrhom povećanja standarda materijalne opremljenosti botaničkog vrta i cijelog zaštićenog područja. Također, osigurava se povećanje broja educiranih i informiranih posjetitelja o ulozi i važnosti šumskih ekosustava, kao i pružanje informacija o porodicama i vrstama biljnog materijala na području botaničkog vrta i cijelog rezervata.

Tijekom  2019.g. provedena su tri postupka javne nabave. Obzirom da su tijekom prva dva postupka iznosi bili neodgovarajući,  ova Javna ustanova provela je i treći postupak i konačno je  potpisan ugovor početkom ljeta  s tvrtkom Araucaria d.o.o. iz Zagreba. Predviđeno trajanje obnove  je  6 mjeseci počevši od 01.09.2019.g.,  s napomenom da radovi u vrtu neće početi prije listopada.

Sa svim radnjama i  činjenicama je upoznato Sveučilište u Dubrovniku čija je djelatnica dr. sc. Katija Dolina stručna savjetnica u Botaničkom vrtu na Lokrumu, aktivno sudjelovala u izradi dokumentacije tijekom koje je uvaženo njeno stručno mišljenje i smjernice.

U okviru ovog  projekta obnove predviđa se sanacija i uređenje postojećih staza dužine oko 725 m, uklanjanje oštećenog biljnog materijala i sadnja 195 novih biljnih vrsta s ukupnim brojem 1466 sadnica  na 13 polja u vrtu. Također će se postaviti i nova urbana oprema (klupe, informacijske i interpretacijske ploče, ulazni portal). Botanički vrt će u novu sezonu ući u svom potpuno novom ruhu kako bi dočekao sve koji Lokrum izaberu kao omiljenu destinaciju prilikom svog posjeta.

I.B.