Predstavljen projekt “Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća”

Foto: NP Krka

U sklopu projekta Dijatomeje rijeke Krke – od izvora do ušća, koji su zajedno proveli Hrvatsko botaničko društvo, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Institut Ruđer Bošković i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, u protekle dvije godine obavljeno je istraživanje s ciljem prikupljanja dosadašnjih spoznaja o dijatomejama te sistematiziranja i revidiranja popisa i rezultata uzorkovanja od izvora do ušća rijeke Krke. Glavni cilj bio je dobivanje sustavnog popisa dijatomeja na području rijeke Krke, te izrada trajnih preparata u svrhu njihova pohranjivanja u Hrvatsku nacionalnu zbirku dijatomeja. Rezultati istraživanja predstavljeni su 18. listopada 2019. u Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova „Civitas sacra“ u Šibeniku.

Dijatomeje ili alge kremenjašice jednostanični su autotrofni organizmi koje karakterizira silicificirana ljušturica zvana frustula. Čine i do 70 % ukupne autotrofne komponente u obraštajnim zajednicama, koje imaju važnu ulogu u fiksaciji ugljika. Možemo ih pronaći u gotovo svakom vodenom okolišu, a dominantan su oblik biljnog života u ekosustavima leda. S 12 000 opisanih vrsta, najbogatija su skupina algi: pretpostavlja se da bi broj vrsta mogao iznositi i 100 000. Dijatomeje stvaraju naslage, tzv. kremenu ili dijatomejsku zemlju. Koriste se kod monitoringa voda i monitoringa toksičnih i invazivnih vrsta, kod proučavanja klimatskih promjena, te specijacije i evolucije. Dijatomeje su alge koje imaju prozirne frustule građene od silicijeva dioksida. Silicij je osnovni element stakla, a hidratizirane forme čine opal, tako da se dijatomeje često nazivaju alge u kućici od stakla ili opala.

Osjetljivost i brz odgovor na fizikalno-kemijske i biološke promjene u vodi čine ih izvrsnim biološkim indikatorima. Prema Okvirnoj direktivi o vodama (ODU) Europske unije botaničke dijatomeje predstavljaju jedan od pet bioloških elemenata kakvoće vode koji se koriste za procjenu ekološkog stanja rijeka i mora. Najveća vrijednost projekta Dijatomeje rijeke Krke prije svega je u upoznavanju raznolikosti vrsta. Kao jedna od potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih naroda (Rio de Janeiro, 1992.), Hrvatska, koja se smatra jednom od najbogatijih zemalja Europe kad je u pitanju bogatstvo vrsta, nastoji očuvati bioraznolikost. Svaka spoznaja o organizmima, od najvećih i javnosti najpoznatijih biljaka i životinja do najmanjih mikroorganizama, iznimno je važna za sve nas.

Zbirka dijatomeja svojim opsegom predstavlja, u stručnom i znanstvenom smislu, bogatstvo vrsta tih mikroorganizama na području Hrvatske. To je neprocjenjiva baza podataka, dostupna i stručnjacima i široj javnosti, koja kao dokument vremena čuva informaciju za buduće generacije.

Voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič