LASTOVO Projekt “Partneri za prirodu”

Svjetionik Struga na Lastovu / Photo: Jurica Gašpar

Zelena akcija je 1. travnja 2019. godine, u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Švicarske, počela provoditi projekt “Partneri za prirodu”, financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Opći cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednice.

Partneri projekta su Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te Pro natura (Švicarska).

Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim europskim zemljama, što se ogleda i u činjenici da zaštićena te Natura 2000 područja pokrivaju oko trećinu njenog teritorija. Upravljanje tim područjima na održiv način predstavlja izazov te postoji potreba za podizanjem kapaciteta javnih ustanova osnovanih kako bi njima upravljale, kao i za poticanjem i olakšavanjem komunikacije među različitim dionicima aktivnim na tim područjima kako bi se izbjegli potencijalni sukobi i osigurala potpora lokalne zajednice naporima da se ta područja zaštite. Kroz ovaj će se projekt istražiti postojeći modeli za upravljanje zaštićenim područjima te predložiti model za održivo, transparentno i participativno upravljanje takvim područjima u Hrvatskoj. Usto, projekt se bavi specifičnim problemom gospodarenja otpadom u zaštićenim dijelovima prirode te će ponuditi održivo rješenje.

U sklopu projekta bit će provedene sljedeće aktivnosti:
1. Kick-off sastanak projektnih partnera
2. Konferencija o upravljanju zaštićenim područjima
3. Javne rasprave u zaštićenim područjima
4. Savjetodavni sastanci o održivom razvoju zaštićenih područja
5. Studijski posjet Švicarskoj
6. Izrada modela za održivo, transparentno i participativno upravljanje zaštićenim područjima
7. Izrada modela za planove gospodarenja otpadom za zaštićena područja
8. Završna konferencija
9. Promocija i vidljivost

Od 21. do 25. listopada 2019., u sklopu projekta „Partneri za prirodu“, je održano studijsko putovanje u Švicarsku.

Na putovanju je sudjelovalo deset ljudi iz Hrvatske, uključujući predstavnike okolišnih udruga (Zelena akcija, BIOM, Brodsko ekološko društvo – BED, Zeleni Osijek), javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Zeleni prsten, PP Lastovsko otočje, Međimurska priroda), Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Međimurske županije. Domaćin je bio švicarski partner na projektu – Pro Natura.

U sklopu putovanja, sudionici su posjetili dva regionalna parka prirode (Parc naturel „Gruyère-Pays d’Enhaut” i Parc naturel „Jura Vaudois”), dva prirodna rezervata (“La Pierreuse” i “Grande Cariçaie”), lokalnu kooperativu za proizvodnju sira „L’Etivaz“ te Pro Naturin centar za posjetitelje u Champ-Pittetu, na obali jezera Neuchatel. Sudionici su se tijekom posjeta imali prilike detaljno upoznati sa sustavom zaštite prirode u Švicarskoj, kao i s različitim modelima uključivanja dionika u procese planiranja upravljanja zaštićenim područjima. Važna tema koja se provlačila kroz čitavo putovanje bila je i način na koji očuvana priroda može poslužiti kao potpora lokalnom održivom razvoju.

Posjet je predstavljao i odličnu priliku za umrežavanje različitih aktera uključenih u zaštitu prirode, kako švicarskih i hrvatskih institucija i udruga, tako i samih sudionika iz Hrvatske, te postoji mogućnost da će iz njega proizaći i neki budući zajednički projekti i suradnje.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sponzorirani sadržaj
Vaš komentar