LORA – Počeo tečaj “Logistika u operacijama potpore miru 19”

Foto: HV

SPLIT – Na tečaju koji se održava do 15. studenog, 16 pripadnika Hrvatske vojske osposobit će se za provedbu logističkih poslova u operacijama potpore miru.

Tečaj „Logistika u operacijama potpore miru 19“ (Logistics Course for Peace Support Operations – LOG PSO 19) provodi se od 4. do 15. studenog 2019. u Splitu u organizaciji Uprave za logistiku Glavnog stožera OSRH u suradnji sa Zapovjedništvom za potporu i Logističkom školom Oružanih snaga Republike Austrije.

Na tečaju sudjeluje 16 polaznika, pripadnika Hrvatske vojske, a cilj tečaja je osposobljavanje pripadnika Hrvatske vojske za provedbu logističkih poslova u operacijama potpore miru, a program provedbe temeljen je na austrijskom nacionalnom LOG PSO tečaju uz prilagodbe potrebama Hrvatske vojske.

Hrvatski i austrijski logistički stručnjaci predvođeni zapovjednikom Logističke škole Republike Austrije brigadirom Stefanom Lamplom i direktorom tečaja bojnikom Christophom Ortnerom, polaznicima će prenijeti bogata logistička znanja i iskustva vezana za strateški transport snaga, zadaće nacionalnog elementa potpore te medicinsku potporu vojnih snaga u operacijama potpore miru, a među brojnim prezentiranim temama su i predavanja „Logistics for the EUBG-2020“, „Host Nation Support“ i „Logfas Introduction“ .

Značajan doprinos tečaju daju instruktori Zapovjedništva za potporu Hrvatske vojske brigadirka Ružica Pavić-Kevrić, brigadir Ivica Raguž, pukovnik Boris Leš i bojnik Viktor Gegić, a kao gost predavač na tečaju će predavati i njemački pukovnik Ralph Mockler.

Na području grada Splita će se u sklopu tečaja, u suradnji s civilnim institucijama, održati i terenska nastava pri čemu će polaznici na terenu testirati prethodno usvojena teoretska logistička znanja. Polaznici će tako kroz specifičan scenarij primijeniti naučene metode i alate te testirati spremnost da kroz dogovore s civilnim davateljima roba i usluga svojim postrojbama u operacijama potpore miru osiguraju adekvatnu logističku potporu.

U razdoblju od 2003. do 2005. godine OS Republike Hrvatske su u suradnji s OS Republike Austrije, kao pripremu za sudjelovanje u operaciji ISAF (International Security Assistance Force), pokrenule održavanje tri naraštaja tečaja za logističare u mirovnim operacijama. Kroz tri zajednička tečaja educirano je oko 60 logističara, koji su nakon toga predstavljali okosnicu potpore sudjelovanju OSRH u operacijama potpore miru te sudjelovanja u Nato snagama za brzi odgovor NRF (NATO Response Force) i Borbenoj skupini Europske Unije EUBG (EU Battlegroup).

I.B.