Obnovu Titovog “Galeba” mogla bi odraditi tvrtka Dalmont iz Kraljevice

Photo: Wikimedia

RIJEKA – Iako većina misli da je nakon maratonskih sjednica Gradskog vijeća o obnovi broda “Galeb” priča završena, nije tako.

Naime, dok je riječki gradski parlament raspravljao o odobravanju kredita od 44 milijuna kuna za obnovu Palače šećerane i broda “Galeb” u maratonskoj raspravi, još uvijek nije bio poznat izvođač radova za Titov brod.

Na ponovljeni natječaj pristigle su dvije ponude, tvrtke Dalmont i Viktora Lenca, a Grad Rijeka je izabrao izvođača tek nakon što je odrađena dugotrajna procedura i posao bi trebala obaviti tvrtka Dalmont, piše Novi list.

– U postupku javne nabave za obnovu i prenamjenu broda “Galeb” u brod muzej proveden je postupak javne nabave, u kojem je stručno povjerenstvo izvršilo pregled i ocjenu pristiglih ponuda kojima je utvrđeno da ponuda ponuditelja DALMONT d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, Kraljevica u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriterijima za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.

Stoga je dana 31. listopada 2019. godine donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kojom je izabrana ponuda ponuditelja DALMONT d.o.o. Cijena izabrane ponude je 46.858.218 milijuna kuna (bez PDV-a). U tijeku je rok mirovanja od 15 dana.

Istekom roka mirovanja, ako nema uložene žalbe, odluka postaje izvršna te se može pristupiti potpisivanju Ugovora, naveli su u Odjelu za javnu nabavu Grada Rijeke.

Novi list podsjeća na procjenu Grada Rijeke da je za obnovu broda “Galeb” potrebno 33,6 milijuna kuna, odnosno 45 milijuna kuna s PDV-om. Dalmontova ponuda koja je prihvaćena iznosi 58,5 milijuna kuna, dok je ponuda Viktora Lenca bila 75,8 milijuna kuna.

I.B.

Vaš komentar