Ribarska luka u Sustjepanu, veliki korak bliže realizaciji

Foto: Wikimedia

DUBROVNIK – Nedavnim usvajanjem Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) Grada Dubrovnika na sjednici dubrovačkog Gradskog vijeća napravljen je važan korak u realizaciji županijskog projekta ribarske luke u Sustjepanu vrijedne oko 30 milijuna kuna.

Naime, projekt luke otvorene za javni promet županijskoga značaja u luci Sustjepan (Shell) u sklopu koje je predviđena izgradnja lučke infra i suprastrukture za prihvat ribarskih brodova koji pretežito plove na području srednjeg i južnog Jadrana projekt je na kojem Županijske lučka uprava Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija rade već duži niz godina. Međutim zbog izmjena i dopuna postojećeg GUP-a Grada Dubrovnika nije bilo moguće ići na lokacijsku i građevinsku dozvolu budući da projekt obuhvaća izgradnju nove obale u dužini od 170 metara te izgradnju objekta sa prostorijama za skladištenje ribe kao i veletržnicu ribe te prostore za odlaganje ribarskoj materijala.

Projekt je rađen u suradnji s Cehom za ribarstvo Dubrovačko-neretvanske županije te je prilagođeno idejno rješenje njihovim potrebama. ŽLU Dubrovnik je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture potpisala ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije u iznosu od milijun kuna, te nakon što izmjene i dopune GUP-a budu službene kreće se u predaju idejnog projekta na ishodovanje lokacijske dozvole.

Treba spomenuti i kako je za još jednu ribarsku luku, onu u Vela Luci u tijeku postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a po donošenju rješenja resornog Ministarstva, uz poštivanje potrebne procedure također će se pristupiti ishodovanju lokacijske dozvole.

Procijenjena ukupna vrijednost ova dva projekta je 60-ak milijuna kuna (30 milijuna kuna svaka ribarska luka), a sredstva za njih osigurana su iz fondova EU preko Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede.

I.B.