Objavljen Poziv za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca u 2020. godini

Photo: Pixabay

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Poziv za sufinanciranje vježbeničkog staža u 2020. godini, a zahtjevi se zaprimaju do 6. prosinca 2019. godine.

Na temelju Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (Narodne novine, broj 97/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak dodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u
međunarodnoj plovidbi te u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident).

Sufinancira se dio troškova vježbeničkog staža u trajanju od najviše 365 dana od dana potpisa ugovora. Izabrani kandidati dužni su ostvariti vježbenički staž u punom trajanju najkasnije do isteka 24 mjeseca od dana objave konačnog popisa izabranih kandidata.

Plovidbeni staž izabranih kandidata ostvaren prije potpisivanja ugovora ne uključuje se u
sufinanciranje. Sufinancirati se može preostali dio plovidbenog staža ostvaren nakon potpisivanja ugovora, do ispunjenja uvjeta.

Ministarstvo će u 2020. godini sudjelovati u pokriću troškova ukrcaja za ukupno 70 vježbenika; od čega 30 vježbenika palube, 30 vježbenika stroja i 10 vježbenika elektrotehnike.

Ukupno planiran iznos potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu iznosi 2.621.235,00 kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 3.168.585,00 kuna, te za 2022. godinu 3.200.000,00 kuna. Sredstva previđena po pojedinom vježbeniku iznose 150,00 kuna po danu ostvarene i evidentirane plovidbe u svojstvu vježbenika.

Tražitelj sufinanciranja obvezan je ispunjeni Obrazac zahtjeva za sufinanciranje vježbeničkog staža za 2020. godinu poslati preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, UZ NAZNAKU:

“Sufinanciranje vježbenika za 2020. godinu” – ili dostaviti osobno na adresu Ministarstva do navedenog roka za prijavu.

PROČITAJTE JOŠ:

Poziv za subvenciju uplaćenih doprinosa za pomorce vježbenike

D.G.