Monitoring otpada na Lastovskom otočju

Foto: JUPP Lastovsko otočje

Otprilike 70% našeg planeta prekriveno je oceanima, a morski se otpad može naći gotovo svugdje. Morski otpad ugrožava ne samo zdravlje naših mora i obala, već i naše gospodarstvo i zajednice.

Terenski tim Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ proveli su po prvi puta monitoring krutog otpada na tri plaže na otoku Lastovu te su zabilježene različite vrste i porijeklo otpada. Praćenje stanja krutog otpada je ključno za sve daljnje akcije sa svrhom smanjenja količine krutog otpada u području Parka. U sklopu projekta LIFE Artina – “Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu”, terenski tim Sunca je uz pomoć djelatnika JUPP Lastovsko otočje, obitelji Lešić iz Obrta za izlete “Survival” i volonterki Udruge studenata Sveučilišnoga odjela za studije mora „OCEANUS“ radio monitoring krutog otpada na površini mora te na plažama. Monitoring i akcije čišćenja su se provodile u području Parka u razdoblju od 21. – 26. listopada 2019. godine u sklopu projekta koji je započeo u rujnu 2018. godine. Nositelj projekta je Udruga BIOM, dok su partneri projekta Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” te BirdLife Malta. 

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da se gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. S obzirom da je važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze, projektom se namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP područja) koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju. Ostvarenjem projektnih ciljeva omogućiti će se dugoročno učinkovito upravljanje jadranskim morem na području Hrvatske, ali i bolja zaštita i očuvanje morskih ptica, posebice ciljnih vrsta.

Plaže na kojima se proveo monitoring krutog otpada su plaže Saplun, Kremena i Sito. Podmorje i obala otoka Lastova izloženi su otpadu direktno od strane stanovnika, posjetitelja te nautičara te indirektno, nošen morskim strujama, valovima i vjetrom. Na odabranim lokacijama se provodio monitoring otpada na način da se sav nađeni otpad na plaži analizirao, brojao i vagao po predviđenoj metodologiji kako bi dobili što bolje informacije o količini i sastavu krutog otpada. To je proces drugačiji od samog čišćenja plaže gdje je za cilj samo pokupiti nađeni otpad. Analiza stanja plutajućeg otpada rađena je na deset različitih lokacija u akvatoriju Parka. Cilj ovog projekta je nastaviti analizirati otpad tako da bi što efikasnije mogli utjecati na politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

 

Otpad u moru prvenstveno je posljedica lošeg gospodarenja otpadom na kopnu odakle vjetrom, rijekama ili na neki drugi način dospijeva u more. Redovita  čišćenja plaža neophodna su, ali sama po sebi nisu rješenje. Usitnjene komadiće plastike gotovo nije moguće ukloniti. Žalosti činjenica  da zbog nekoliko sekundi upotrebe jednokratne plastike, trajno onečišćujemo more i organizme koje u njemu žive. Za razliku od organskih materijala, plastika nikada ne „nestane” u prirodi, već se sakuplja u okolišu, a osobito u morima. Sunčeva svjetlost, slana voda i valovi plastiku rastavljaju na još manje dijelove. Za rastavljanje jednokratne pelene ili plastične boce na takve mikroskopske dijelove treba proći oko 500 godina. Većina ljudi nije svjesna da su opušci jedan od najgorih plastičnih zagađivača. Samo jedan opušak zagadi oko 500 litara vode. Vrijeme  je da shvatimo to da problem treba rješavati od uzroka, odnosno da žurno moramo mijenjati vlastite navike.