NP Krka predstavili slikovnicu „Mali čuvari prirode“

ŠIBENIK – Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ je u Dječjem vrtiću Šibenski tići predstavila slikovnicu „Mali čuvari prirode“.

Slikovnica prati priču o šišmišici Jopi kojoj zagađena voda pomuti proslavu rođendana. Priča ide kroz Nacionalni park „Krka“ i u nju se uključuju brojni likovi koji daju svoje tumačenje zašto je voda „čudnog okusa“ i koje je to strašno stvorenje u vodi – a riječ je o odbačenoj plastičnoj boci. Autorice teksta slikovnice su Marija Gundić i Nikolina Lučić, djelatnice JU „NP Krka“, a ilustracije koje ju krase djelo su Marije Gundić i Zdenke Bilušić, šibenske umjetnice, likovne pedagoginje i voditeljice Centra za vizualnu kulturu mladih u Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića u Šibeniku.

Priča je nastala još 2008. godine kao dio edukativnih radionica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ za najmlađe, a od tada je Ustanova razvila niz edukativnih programa koji obuhvaćaju predavanja, ekološke radionice, terensku nastavu i sportske aktivnosti, a teme se odnose na biološku raznolikost i zaštitu prirode.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je preporuku za provođenje edukativnih programa Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje kojim je potvrđen vrijedan doprinos programa u ostvarivanju postignuća učenika. Agencija ističe da su programom predložene aktivnosti prilagođene odgojno-obrazovnim potrebama i uzrastu učenika i usmjerene na razvoj temeljnih kompetencija i osobne odgovornosti učenika.

Kako je napravljena sa svrhom da kod najmlađih razvija ljubav prema prirodi i svijest o njezinom očuvanju, promocija slikovnice „Mali čuvari prirode“ održana je u DV Šibenski tići. Nakon kratkog predstavljanja, djeci su podijeljene slikovnice te je održana radionica na kojoj su djeca od recikliranih materijala izrađivala likove iz slikovnice koji će po završetku radionica biti izloženi u Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića u Šibeniku.