“Nepoznata Krka” Projekt za kojeg EU izdvaja više od 78 milijuna kuna

Photo: NP Krka

ŠIBENIK – “Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke” projekt je Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ (KK 06.1.2.01.0003) sufinanciran u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., čiji je završetak planiran za 27. svibnja 2020. Odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 78.620.719,12 HRK, dok je ukupna vrijednost projekta 80.057.649,15 HRK.

Projekt uključuje niz infrastrukturnih intervencija unutar Nacionalnog parka „Krka“, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja, uređenje pješačkih staza, elektrifikaciju brodskog prometa i unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjećivanjem. Iz Nacionalnog parka pojašnjavaju detaljnije što projekt obuhvaća:

  • Izgradnju, uređenje i opremanje posjetiteljskog centra Eko kampus „Krka“ u Puljanima

Provedbom projekta Eko kampus će postati jedinstveno odredište u ponudi Nacionalnog parka „Krka“. Trenutno su završeni radovi na prirodoslovno-prezentacijskom centru Hram prirode za koji je izdana pravomoćna uporabna dozvola. Završena je rekonstrukcija zgrade i okoliša Volonterskog centra i gradnja pomoćne građevine (strojarnice) te se očekuje izdavanje uporabne dozvole. Također su završeni radovi na uređenju krajobraza i izgradnji sustava vodovodne i hidrantske mreže, te sustava odvodnje. Preostaje unutarnje opremanje objekata, trenutno se priprema dokumentacija za ponovljeni postupak javne nabave. Otvorenje Eko kampusa javnosti bit će po zaprimanju svih potrebnih dozvola, a najkasnije do roka završetka projekta.

  • Rekonstrukciju i opremanje Centra za interpretaciju prirode: Krka – vrelo života

Centar se oslanja na temeljnu ulogu Eko kampusa s ključnom ulogom dodatnog atraktivnog sadržaja u sjevernom dijelu Parka kroz izgradnju edukacijsko-prezentacijskog centra. Radovi na izgradnji objekta obustavljeni su 30. travnja zbog pronalaska mina iz 2. svjetskog rata koje su odmah uklonjene od strane nadležnog tijela. Provjerom je utvrđeno da iste ne sadrže eksplozivno punjenje te kao takve ne predstavljaju opasnost za život i imovinu. JU „NP Krka“ provela je sve zakonom propisane procedure u svrhu utvrđivanja sigurnosti izvođenja radova. Zbog opravdane obustave izvođenja radova rok ugovora produžen je za razdoblje od pet mjeseci te je isti reguliran dodatkom ugovora. Kako izvođač radova nije potpisao dodatak ugovoru te nije nastavio radove s istim je raskinut ugovor i naplaćeno je jamstvo za uredno izvršenje ugovora. JU „NP Krka“ je trenutno u fazi usklađivanja troškovnika građevinsko-obrtničkih radova za ponovljeni otvoreni postupak javne nabave za predmetne radove. Završetak izgradnje Centra u Kistanjama predviđen je do roka završetka projekta.

  • Sanaciju, uređenje i opremanje triju pješačkih staza

Uređenje pješačkih staza važan je dio proširenja i cjelovitosti ponude u sjevernom dijelu Parka. Povijesne staze Rimski put, Brljan – Manojlovac i Perice omogućuju posjetiteljima doživljaj aktivnih šetnji i pristup izuzetno atraktivnim slapovima uzvodnog toka te povezivanje utvrde Nečven s pristupom lijevoj obali Krke. Poučno-pješačke staze su uređene i opremljene, predstavljene i otvorene za javnost.

  • Elektrifikaciju brodskog prometa

Uvođenjem električnih brodova značajno će se smanjiti emisija štetnih plinova i povećati kapacitet prijevoza posjetitelja. Efikasnijim preusmjeravanjem posjetitelja omogućit će se povećanje broja posjetitelja na lokalitetima srednjeg toka. Izvršena je probna vožnja i primopredaja dvaju brodova na elektropogon. Od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potvrđena su imena brodova a u tijeku je ishodovanje dozvola i svjedodžbe od strane Hrvatskog registra brodova nakon čega će brodovi biti predstavljeni javnosti i stavljeni u službu.

  • Unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima

Izgradnjom nužnih kapaciteta za održivo i uspješno upravljanje resursima zaštićenog područja, integracijom okolnog područja kroz povezivanje s ključnim dionicama iz lokalne zajednice te implementacijom novih edukacijskih programa, pridonijet će se unaprjeđenju kvalitete posjetiteljskih usluga Parka, sigurnosti posjetitelja, boljem očuvanju prirodne baštine te privlačenju većeg broja posjetitelja u sjeverni dio Parka. U sklopu navedenih aktivnosti održana je edukacija Upravljanje zaštićenim područjima prirode, izrađena je evaluacija stanja u sustavu upravljanja, analiza prihvatnog kapaciteta i Studija upravljanja posjetiteljima (APUP) te slijedi predstavljanje Studije svim dionicima. Također je izrađen Elaborat sigurnosti korištenja posjetiteljskih sadržaja u NP „Krka“. U tijeku je osmišljavanje tematskih turističkih proizvoda i volonterskih programa i priprema dokumentacije za ponovljeni postupak nabave Opreme za spašavanje.

  • Promidžbu i vidljivost

U svrhu unaprjeđenja promidžbe i vidljivosti projekta i JU „Nacionalni park Krka“ kroz projekt će biti izrađeni letci, brošure, plakati, audio-vizualne prezentacije i promotivni film. Tiskana je i predstavljena prirodoslovna monografija Rijeka Krka: dar prirode. U tijeku je priprema dokumentacije za objavu poziva za nadmetanje za mrežnu stranicu i kampanje na društvenim mrežama i webu. Tisak ostalih promotivnih materijala bit će po završetku svih elemenata projekta a do roka provedbe projekta Nepoznata Krka.

I.B.