Photo: Morski.hr

Vlada je usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova.

Donošenje ovoga Zakona nužno je zbog usklađivanja s odredbama Pomorskog zakonika tj. njegovim posljednjim izmjenama i dopunama, kojima je obavljanje poslova statutarne certifikacije i baždarenja pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, pored Hrvatskog registra brodova (HRB), omogućeno i drugim priznatim organizacijama.

Osim toga, izmjene su nužne i u dijelu propisivanja sastava članova upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova.

U konkretnom slučaju one će omogućiti da u upravljanju radom Ustanove sudjeluju samo reprezentativni predstavnici korisnika usluga HRB-a te stručnjaci iz područja koja su neposredno vezana uz rad HRB-a, ali na način da niti jedna od zainteresiranih skupina ne čini većinu u upravnom vijeću Ustanove, a sve kako bi se osigurala istinska neovisnost i transparentnost u upravljanju radom HRB-a.

Iz Ministarstva mora napominju da provedba ovoga Zakona neće imati fiskalni učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.

I.B.