Prvi dizel-električni katamaran iz šibenskog brodogradilišta

Foto: Screenshot / Šibenik News

ŠIBENIK – “Ida”, radni brod za opsluživanje uzgajališta morskih organizama, prvi je brod s hibridnim dizel-električnim pogonom izgrađen u Šibeniku, ujedno je to i 100. brod te vrste izgrađen za Norvešku posredstvom šibenske tvrtke CroNoMar.

Brod su izgradili radnici šibenskog brodogradilišta “Iskra Shipyard” (do nedavno NCP RB Šibenik. Dug je 13,75 metara i širok osam metara, a pokrću ga dizelski i električni motori. Brod, osim toga ima nove elektroinstalacije, akumulatore visokog kapaciteta, električnu propulziju te dizalice, vitla i druge strojeve koje pokreće isključivo električna energija, piše Šibenik News.

iječ je o inovativnom brodu izgrađenom s ciljem smanjivanja emisije štetnih tvari i stakleničkih plinova, a razvijen je za potrebe norveškog sektora marikulture. Dizelski motori koji su bili jedini pogon radnih katamarana, od sada će se tijekom opsluživanja uzgajališta riba i drugih morskih organizama koristiti 75 posto manje nego do sada, odnosno samo za plovidbu između obala i uzgajališta. Kada brod doplovi do ribogojilišta, dizelski motori se gase, a rade samo električni, čime je postignuta nulta emisija štetnih plinova uz zoni proizvodnje hrane.

Brod je dizajnirala norveška tvrtka Marin Design AS, a u cijelosti je izgrađen u Iskra Shipyard brodogradilištu u Šibeniku. Smanjenje potrošnje dizelskih goriva i smanjenje emisije štetnih plinova jedan je od strateških ciljeva Norveške, a za Hrvatsku je početak gradnje brodova s hibridnim pogonom važan tehnološki iskorak koji će hrvatskoj brodogradnji osigurati konkurentnost u primjeni novih tehnologija i gradnji ekološki podobnih brodova.

I.B.