Odgađa se objava Pravilnika sadržajnog lista i sadržaju prvih kupaca

Foto: Screenshot / HRT

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede odgađa objavu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca za 16. prosinaca 2019.

Objava i stupanje na snagu Pravilnika odgađa se za 16. prosinaca 2019. iz razloga kako bi se omogućilo korisnicima ribarnica i odobrenih objekata da se na vrijeme registriraju prema novom Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom koji bi uskoro trebao stupiti na snagu.

Sve potrebne informacije vezane uz registraciju i odobravanje subjekata u poslovanju s hranom (registracija ribarnica i odobrenih objekata) zainteresirani mogu uputiti na mail adresu vetrinarstvo@mps.hr.

Prodajni listovi do tog datuma i dalje se popunjavaju na staroj adresi, u aplikaciji Prvokupci ribe, a evidencija vaganja do tad se ne ispunjava.

I.B.