PROVJERA SPREMNOSTI: Zaštita od onečišćenja s pomorskih objekata i gašenje požara na moru

Photo: Dino Čaljkušić - Ilustracija

PULA – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u svojstvu stalnog tajništva Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Istarske županije, organizira dvodnevno tematsko događanje posvećeno zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata te međuresornu nacionalnu pokaznu vježbu ‘NAMIRG Pula 2019‘, 21. i 22. studenog u Puli.

Međuresorna Pokazna vježbe ‘NAMIRG Pula 2019‘ realizirat će se u sklopu EU projekta ‘North Adriatic Maritime Incident Response Group‘, a organizira se s ciljem provjere spremnosti za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora i mehanizama za intervencije gašenja požara na moru vatrogasnim plovilima i desantom vatrogasaca na ugroženo plovilo iz helikoptera. U vježbi će uz ostale sudionike sudjelovati 27 vatrogasaca, odnosno 9 vatrogasaca nominiranih ispred svakog od projektnih partnera.

Prvog dana događanja, 21. studenog u hotelu Park Plaza Histria (Verudella 17, Pula), održat će se tematski skup o zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, s početkom u 10.00 sati.

Drugog dana događanja, 22. studenoga održat će se Međuresorna nacionalna pokazna vježbaNAMIRG Pula 2019‘, u kojoj će uz ostale sudionike sudjelovati Vatrogasna zajednica Istarske županije sa svojim projektnim partnerima, Gasilskom brigadom iz Kopra, Republika Slovenija te Comando Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia, iz Republike Italije, a vježba će se održati u akvatoriju Grada Pule, s početkom u 11.00 sati.

D.G.