USKORO STRUJA OD SUNCA – Uz obalu niču četiri velike sunčane elektrane

Foto: HEP

Obnovljivi izvori energije sve više uzimaju maha u priobalnom dijelu zemlje, gdje je najviše vjetra i sunca. Osim vjetroelektrana kojih je iz godine u godinu sve više, zahuktava se i gradnja sunčanih elektrana. U Istri je 2018. nikla jedna, a početkom 2020. godine struju će proizvoditi još tri; na otocima Cresu i Visu te kod Vrlike.

Investicijama od 80 milijuna kuna, Hrvatska elektroprivreda će umrežiti nove četiri elektrane ukupne snage 11,6 megavata (MW). Ali ovo nije sve, jer u dugoročnom planu, kako su najavili iz HEP-a, do kraja 2030. godine planiraju realizirati projekte sunčanih elektrana ukupne snage 350 MW.

Sunčana elektrana Kaštelir ima priključnu snage 1 MW i očekivanu godišnju proizvodnju od oko 1,5 milijuna kWh, što odgovara potrošnji oko 500 kućanstava. U elektrani su ugrađeni paneli proizvođača opreme za sunčane elektrane Solvis iz Varaždina. Elektrana je u pogonu je od prosinca 2018. godine. Ima sklopljen ugovor s HROTE-om te se kao povlašteni proizvođač nalazi u sustavu poticaja. Pogledajte kako izgleda iz grada.

Sunčanu elektranu Cres je do ishođenja lokacijske dozvole u lipnju 2018. razvijala Primorsko-goranska županija. Lokacija izgradnje SE Cres nalazi se oko 2 kilometra sjeverno od naselja Orlec na otoku Cresu. Elektrana je snage 6,5 MW s očekivanom proizvodnjom od oko 8,5 milijuna kWh godišnje, što odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava. Ukupna vrijednost investicije iznosi 41 milijun kuna. U tijeku su pripremni radovi na lokaciji, a elektrana će s radom početi 2020. godine. Pogledajte i simulaciju elektrane na Cresu.

Sunčana elektrana Vis bit će smještena na brdu Grizova glavica, u blizini naselja Žena Glava, oko 3,6 kilometra jugozapadno od grada Visa te oko 4,8 kilometara istočno od Komiže. HEP je projekt otkupio od društva Končar-Obnovljivi izvori energije. Instalirana snaga elektrane bit će 2,9 MW, a priključna 2,7 MW. Očekivana godišnja proizvodnja je 4,2 milijuna kWh čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.400 kućanstava. Vrijednost investicije je 25,3 milijuna kuna. Elektrana je u izgradnji, a puštanje u rad očekuje se u veljači 2020.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218754089780614&set=gm.2479339672393452&type=3&theater

Sunčana elektrana Vrlika Jug predstavlja realizaciju prve faze planirane izgradnje na južnom dijelu Radne zone Kosore na području grada Vrlike. Priključna snaga elektrane bit će 2,1 MW, a očekivana godišnja proizvodnja oko 2,9 milijuna kWh. Izgradnja će se realizirati u prvoj polovici 2020. godine, pojašnjavaju iz Hrvatske elektroprivrede.

D.G.