Foto: Boris Kačan

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju stanovništva po gradovima otkrivaju da pozitivan migracijski saldo u posljednjih sedam godina, u razdoblju od 2011. do 2018. godine, bilježi 37 gradova – četiri više nego što ih je bilo u plusu kada smo prošle godine analizirali podatke zaključno sa 2017. godinom.

Otkako smo ušli u EU, iz Hrvatske se iselilo gotovo 200.000 ljudi, a vrhunac tog vala bio je 2017. godine, kad je u potrazi za poslom i boljim životom zemlju napustilo 47.000 ljudi. No, neke regije ipak rastu po broju stanovnika, a u nekima je depopulacija puno manje izražena nego u drugima, prenosi Gradonačelnik.hr.

Devet od deset gradova s najvećom brojem doseljenika su morski

Najnoviji podaci DZS-a o kretanju stanovništva po gradovima otkrivaju da pozitivan migracijski saldo u posljednjih sedam godina, u razdoblju od 2011. do 2018. godine, bilježi 37 gradova – četiri više nego što ih je bilo u plusu kada smo prošle godine analizirali podatke zaključno sa 2017. godinom. Njih 19, pak, ima pozitivne brojke i kada je u pitanju doseljavanje iz inozemstva, a uglavnom je riječ o ‘morskim’ gradovima. Naime, čak devet od deset gradova s najvećim brojem doseljenih stanovnika su morski, a jedini kontinentalni među njima je i dalje Grad Samobor.

Grad koji, pak, najviše privlači i u kojega se u proteklih sedam godina doselilo najviše stanovnika (osim Zagreba u kojega se doselilo gotovo 20 tisuća stanovnika više nego se iselilo) je Dubrovnik, u kojega se doselilo 1.799 više ljudi nego se iselilo. Dubrovnik tako i dalje potvrđuje svoju titulu najboljeg grada za život koju je osvojio u našem prošlogodišnjem izboru najboljih gradova, a ove je godine branio do samog finala.

Gledamo li samo prošlu godinu, najviše novih stanovnika – gledano u apsolutnim brojkama, privukla je Pula, u koju se doselilo i najviše stranaca, dok je, gledano po postotku u odnosu na ukupan broj stanovnika najveći migracijski saldo zabilježila Novalja (3,25%). Novalja je na prvom mjestu i kada se gleda doseljavanje stranaca kao i sedmogodišnje razdoblje u kojem im se doselilo čak 14 posto novog stanovništva.

 

 

Strancima je, pak, u proteklih sedam godina najprivlačniji bio Split.

 

Gledajući ukupne migracije, najviše ljudi u proteklih se sedam godina, nakon Dubrovnika, doselilo u Solin, Kaštela, Poreč, Vodice, Umag, Samobor, Krk, Pulu i Novalju.

Gledajući, pak, u postotcima, u top 10 gradova u koje se doselilo više ljudi nego se iselilo uz Novalju su Vis, Supetar, Krk, Stari Grad, Nin, Novigrad, Vodice, Komiža i Hvar.

I.B.