SPOROVI OKO VLASNIŠTVA Čija će biti Luka Zadar, kineska ili kineska?

Photo: Boris Kačan

ZADAR – U složenom sudskom postupku oko većinskog paketa dionica Luke Zadar d.d. najpoznatija lobistička tvrtka za kineska ulaganja u Hrvatskoj CSEBA prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda Zagreb izgubila je pravo na svoje potraživanje.

Proljetos je nominalno Zadar seaport pokrenuo vlastiti predstečajni postupak, a u biti je postupak pokrenula CSEBA koja je bila osnivač Zadar seaporta, tvrtke koja je imala samo jednu ulogu da „drži“ većinski paket dionica Luke Zadar d.d., piše eZadar.

– CSEBA je to prikazala kao nastojanje da se privole sadašnji vlasnici Luke Zadar „ da se drže razvojnog plana i ugovora kojeg smo mi potpisali, a vezani su na ulaganje u luku – izjavio je tada Mario Rendulić, čelni čovjek CSEBE, Kinesko jugoistočno-europske  poslovne asocijacije.

I zato su prijavili tražbinu u iznosu od 14,917.047,89 kuna, te naveli kako imaju razlučno pravo na 246.500 redovnih dionica Luke Zadar, što predstavlja 75,02 posto svih dionica.

U postupku koji je uslijedio Trgovački sud u Zagrebu je ovaj zahtjev u potpunosti odbacio. Rješenjem donesenim koncem prošlog tjedna konstatirano je da „vjerovnik CSEBA development d.o.o. nije stekao razlučno pravo“.

“Osim toga, u situaciji kada je vjerovnik CSEBA development d.o.o. podnio prijavu tražbine (u iznosu od 14.917.047,89 kn pa predstavlja vjerovnika dužnika s daleko najvećom tražbinom), i kada je sam dužnik u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka naveo tog vjerovnika kao jedinog vjerovnika s tražbinom u iznosu od 13.649.859,28 kn, zauzimanje stava da se njegovu prijavu tražbine ne treba ispitivati (kako to predlaže dužnik) bilo bi protivno cilju predstečajnoga postupka (čl. 2. st. 1. SZ-a) i onemogućilo bi tog vjerovnika u ostvarivanju svoje tražbine, što nije (i ne smije biti) svrha predstečajnoga postupka.“

Osporena je i tražbina vjerovnika Luxury Real Estate d.o.o. u iznosu od  75 tisuća kuna, na ime zakupa za poslovni prostor, jer nisu za to imali ovršnu ispravu. I CSEBA i Luxury su upućeni u parnični postupak u kojem bi trebali dokazati svoja potraživanja prema Zadar seaportu.

Da pojednostavimo, s ovim je još jednom pokazano da CSEBA i sadašnji većinski vlasnik Luke Zadar, poslovni čovjek iz Hong Konga Xiang Hu stoje na sasvim suprotnim stranama, odnosno da navodna ulaganja Kineza koje simbolizira CSEBA i gospođa Yu više nemaju nikakve veze s Lukom Zadar, štoviše da se gledaju preko nišana, piše eZadar.

A što će biti s većinskim paketom dionica Luke Zadar stvar je još jednog sudskog postupka, jer još uvijek nije riješeno pitanje legalnosti dokapitalizacije otprije dvije godine. Još uvijek se čeka pravorijek Visokog trgovačkog suda na žalbu malih dioničara, a s druge strane u Mariboru traje sudski postupak oko kredita Nove kreditne banke Maribor za kupnju dionica Luke Zadar.

I.B.