Devastacija pomorskog dobra u Podgori – Načelnik: “Krivo je jugo!”

Foto: Čitatelji

PODGORA – Niz upozorenja građana na devastaciju pomorskog dobra pristiglo nam je iz Podgore. Građani su ljuti jer, kako tvrde “godinama se istovara materijal u more” i to više puta godišnje. 

Na šetnicu uz samu prometnicu izmedju Sutikla i Čaklja kamioni i bageri. Nasipaju se ogromne količine kamenja i zemljanog materijala, a upućeni tvrde da nasipanje nije u skladu s ekolgijom pridnenih zajednica.

 

 

 

Foto: Screenshot

I doista, na jednu u nizu prijava devastaciju pomorskog dobra, u travnju 2019. stiže odgovor nadležne inspekcije u kojoj se ističe da je obavljen inspekcijski pregled na predjelu Čaklje, te je 3. travnja izdano rješenje o obustavi bilo kakvih daljnjih radova na pomorskom dobru, te je podignut optužni prijedlog protiv okrivljenika, tj. izvođača radova.

– U travnju smo dobili prijavu, pa nam je kapetan rekao da zaustavimo radove, ali ta prijava je pala. Mi smo tražili i dobili dozvole za nadohranjivanje plaža, a tu u našem primorju od kad su se kuće gradile, još od naših starih, nije se imalo gdje nego u more – ispričao nam je u telefonskom razgovoru načelnik Podgore Ante Miličić koji je podrobniji odgovor obećao i poslao pismeno.

Odgovor načelnika, zajedno s dokumentacijom i fotografijama prenosimo u cijelosti.

“U svezi Vašeg upita šaljem Vam u prilogu mail sa slikama devastirane plaže nakon orkanskog juga i odgovor na anonimnu prijavu po upitu Višeg inspektora sigurnosti plovidbe gosp. Ivica Cikotić, dipl. ing. građ.

Kao dopunu gore navedenog, a na Vaš upit Šaljemo Vam grafičke prikaze Urbanističkog plana Veliko Brdo koji je usvojen i na snazi od 2013. god. Navedenim planom predviđeni su radovi na uređenju plaže upravo na poziciji koja je sada sporna, te je istim predviđeno proširenje postojećih pera i postojeće plaže.

Sadašnji radovi su manjeg obima i posljedica su devastacije obale i plaže uslijed nedavnog orkanskog juga koji u punoj snazi tuče po ovom dijelu obale u Podgori. Postojeća plaža koja je početkom ove godine djelomično dohranjivana u cijelosti je nestala. Zbog nastale situacije bila je upitna stabilnost zida jedine prometnice prema predjelu Čaklje

Za navedeno područje je u travnju 2019. izrađen  Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Čaklje – Istok i Čaklje – Zapad.

Na Vaš upit Vam Šaljem i dokumentaciju vezanu na zimsko – proljetnu akciju sanacije dijela obale i plaže tog područja. ( naš zahtjev za sanaciju i dohranjivanje, odobrenje za dohranjivanje i rješenje inspekcijskog nadzora).

 

Na kraju Vam šaljem nekoliko fotografija stanja plaže danas iz koje je vidljivo da se radi o izuzetno kvalitetnom materijalu koji je općina Podgora dobila besplatno. jedini trošak je rad stroja za ravnanje i planiranje materijala.

S poštovanjem.

Načelnik Općine Podgora

Ante Miličić”

Imate li foto/video snimke devastacije pomorskog dobra, nezakonitog ribolova ili zagađenja okoliša, šaljite nam na adresu: info@morski.hr.

D.G.