Europska agencija za sigurnost na moru: 5 strateških prioriteta 2020.-2024.

Foto: Pixabay

EMSA, europska agencija za sigurnost na moru, je izdala izvješće u kojem je predstavila svoje petogodišnje strateške prioritete za razdoblje 2020.-2024. prema agenciji, treba poduzeti slijedeće korake kako bi i dalje bili „središte izvrsnosti za siguran i održiv pomorski sektor EU-a“.

U skladu s tim, EMSA je već postavila svoje glavne prioritete u budućnosti, povećavajući svoju ulogu u brodskoj industriji i istaknula glavne korake koje treba slijediti za poboljšanje sektora omorstva, piše Safety4sea, a prenosi Pomorac.net.

Održivost
Doprinositi europskoj zelenoj agendi pomorskog prometa jačanjem kapaciteta EU-a za zaštitu morskog okoliša, upravljanje klimatskim promjenama i odgovor na nove izazove zaštite okoliša, imajući na umu da je industrija sada pod pritiskom da se uskladi s zahtjevima s IMO 2020 konvencijom smanjenja emisija sumpora.

Sigurnost
Doprinositi višim standardima sigurnosti na moru, predvidjeti nove izazove i očekivanja u vezi s pomorskom sigurnošću i pružiti rješenja utemeljena na znanju s ciljem doprinosa smanjenju gubitka brodova i ljudskih žrtava; Izvještaj EMSA-e o pomorskim žrtvama izvijestio je o 3.174 pomorskih žrtava i incidenata za 2019. godinu.

Zaštita
Jačati pomorsku sigurnost u Europi i globalno tamo gdje postoji europski interes.

Pojednostavljenje
Olakšati pojednostavljenje brodarstva u EU podržavajući digitalna pomorska rješenja širom EU.

Nadzor
Ojačati ulogu EMSA-e kao temeljnog središta za upravljanje informacijama za pomorski nadzor. Pomorski nadzor novi je trend, presudan tijekom operacija otkrivanja izlijevanja nafte. Prati se ukupno milijun km2 a prema zadnjih nekoliko izvješća trend izlijevanja nafte na području koje se kontrolira posljednjih godina opada.

Izvori iz agencije kažu kako je „naša strategija perspektivna i namjerno ambiciozna“.

I.B.