UMAG Za čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja 800 tisuća kuna

Foto: Boris Kačan

UMAG – FLAG Pinna nobilis objavila je 3. FLAG-natječaj za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“.

Natječaj predviđa edukativne aktivnosti nakon čega će se osposobljeni polaznici uključiti u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja (čišćenje, odmuljivanje i drugo), aktivnosti nabave odgovarajuće opreme za ronjenje i čišćenje te aktivnosti pripreme, uključujući studije, planove praćenja, upravljanja i zaštite luka, priobalja, mora i podmorja, kao i druge aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2019. godine do 14.02.2020. godine.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.500,00 eura u protuvrijednosti u kunama, najviši iznos javne potpore iznosi 50.000,00 eura. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 3.1.1. iznose 106.000,00 EUR odnosno 799.982,00 HRK.

Više o natječaju možete pročitati OVDJE.

I.B.