DORH savjetovao, Vlada poslušala: Iz pomorskog dobra izuzeli građevine nastale na nasutom moru!

Foto: Boris Kačan

SELCA – Ispod medijskog radara prošla je odluka Vlade s posljednje sjednice u 2019. godini u kojoj su podržali izmjenu granice pomorskog dobra na području katastarske općine Selce. Malo tko je vjerojatno čitao obrazloženje ove odluke, a ono je, u najblažu ruku, puno kontroverzi.

Ukratko, radi se o zemljištu nastalom nasipavanjem mora, koje je najprije proglašeno građevinskom česticom, pa je u privatizaciji dodijeljena dozvola za gradnju turističkog kompleksa koji je prodan 56-otici novih suvlasnika. Naravno, vlasnici su tražili svoje, pa je odvjetničko društvo potom od Republike Hrvatske tražilo da se ova čestica izuzme iz pomorskog dobra.

U Vladi nisu znali što će s ovim predmetom, pa su između ostalih, za savjet pitali Državno odvjetništvo, koje daje pravno mišljenje da se čestica nastala nasipanjem iz mora izvuče iz obuhvata granice pomorskog dobra, jer bi u suprotnom obveza isplate naknade za izvlaštenje bila na Republici Hrvatskoj.

Ishodili građevinske dozvole pa gradili na nasipu

Novom Uredbom se mijenja prethodna o određivanju granice pomorskog dobra na ovom području na način da se iz utvrđenog pojasa pomorskog dobra isključuje k.č.br. 7921/1 k.o. Selce, koja u naravi predstavlja tri (3) poslovne zgrade, dva (2) bazena, skladište i dvor.

U obrazloženju ove Odluke iz Vlade pojašnjavaju da je spomenuta katastarska čestica nastala nasipavanjem mora u Selcu tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća, te je Odlukom bivše SO Crikvenica od 26. lipnja 1992. godine ista čestica izuzeta iz pojasa pomorskog dobra izmjenom Odluke iz 1987. godine.

Promjena namjene iste čestice napravljena je sukladno urbanističkom planu, te se s istom česticom raspolagalo kao građevinskom česticom, koja je 1992. godine u upravnom postupku dodijeljena društvenom poduzeću „Slaven“ Selce radi gradnje kompleksa Varaždin.

Temeljem istog zaključen je Ugovor o korištenju građevinskog zemljišta koji je tijekom 1992. godine ovjeren od strane nadležnog državnog pravobraniteljstva.

Nakon pretvorbe trgovačko društvo Jadran kao pravni slijednik ishodilo je građevinsku dozvolu za gradnju sadržaja na istoj čestici, te su po dovršenoj izgradnji kompleksa prodali veliki broj poslovnih prostora u zgradama (kompleksu) većem broju fizičkih i pravnih osoba, a koji su i upisani kao (su)vlasnici u zemljišnim knjigama (56 suvlasnika – etažnih vlasnika).

Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka iz Rijeke, u svojstvu zajedničkog punomoćnika više stranaka (upisanih suvlasnika – etažnih vlasnika na k.č.br. 7921/1 k.o. Selce) podnijelo je prijedlog za stavljanjem van snage predmetne Uredbe, odnosno njezinu izmjenu na način isključivanja iz utvrđenog pojasa pomorskog dobra k.č.br. 7921/1 k.o. Selce.

Foto: Boris Kačan

Vlada tražila mišljenje DORH-a

Postupajući po prijedlogu navedenog odvjetničkog društva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je zatražilo je mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko – goranskoj županiji kao tijela temeljem čijih mišljenja je Vlada Republike Hrvatske i donijela predmetnu Uredbu.

Tijekom vremena bilo je podneseno više zahtjeva i izrađeno više prijedloga za izmjenom predmetne Uredbe Vlade Republike Hrvatske, te je temeljem istih Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dalo pravno mišljenje u kojem stoji da je potrebno izmijeniti predmetnu Uredbu Vlade Republike Hrvatske na način da se cijela nekretnina označena kao k.č.br. 7921/1 k.o. Selce (3 poslovne zgrade, dva bazena, skladište i dvor) izvuče iz obuhvata granice pomorskog dobra, jer bi u suprotnom obveza isplate naknade za izvlaštenje bila na Republici Hrvatskoj, stoji u obrazloženju Uredbe koju potpisuje premijer Andrej Plenković.

Vlada je tako na posljednjoj sjednici usvojila promjenu dijela prethodno utvrđene granice pomorskog dobra, odnosno utvrdla nove granice pomorskog dobra, pri čemu se sve koordinate karakterističnih točaka kojima je označena linija granice pomorskog dobra (novo predložena i koja se ne mijenja) iskazuju u službenom koordinatnom sustavu HTRS/96TM.

D.G.