Slučaj ekološke katastrofe koja je pogodila rijeku Zrmanju, a posljedično i Novigradsko more komentirao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, rekavši kako je riječ o posljedicama događaja otprije 10, 15 godina, kada ekološki principi nisu dolazili do izražaja prilikom gradnje velikih industrijskih postrojenja.

– Vodopravna inspekcija, koja je u ingerenciji Državnog inspektorata, u nekoliko je navrata izlazila na teren i prati stanje, ako situacija eskalira onda će ići u daljnje akcije. U ovom trenutku riječ je o nadzoru budući da se ono što se tamo dogodilo događa jednom u nekoliko godina. Koliko sam shvatio, trenutno situacija na terenu nije nezadovoljavajuća, rekao je Ćorić.

Dodao je kako je to posljedica ranijih događaja, kada se kod izgradnje velikih industrijskih postrojenja nije vodilo računa o ekološkim principima, o čemu se svijest stubokom promijenila u zadnjih desetak godina.