Startao sustav javne Evidencije lokacija odbačenog otpada

Foto: DD / ELOO Screenshot

Od 1. siječnja ove godine u funkciji je Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO). Radi se o informacijskom sustavu koji komunalnim redarima omogućuje izvršenje obaveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, ali i pregled podataka za područje cijele Republike Hrvatske inspektorima zaštite okoliša, djelatnicima u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima.

Rad sustava koordinira Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, višekorisnički sustav dostupan je i široj javnosti. Tako građani također mogu obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada, a mogu prijaviti i anonimno kroz mrežnu aplikaciju ELOO sustava. Prilikom prijave, potrebno je odabrati županiju, grad ili općinu i opisati vrstu otpada te lokaciju divljeg deponija.

Sustav omogućuje pregled podataka za područje cijele Republike Hrvatske od strane inspektora zaštite okoliša, djelatnika u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima.

Nepropisno odbačenim otpadom smatra se otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene. To se osobito odnosi na otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad ostavljen na javnoj površini, opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama, svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila.

D.G.