Ministarstvo poljoprivrede objavilo važne informacije o registraciji ribarnica

Foto: Youtube/Screenshot

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede obavještava zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019 potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju.

Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u, izvještava Ministarstvo poljoprivrede.

Zahtjev za registraciju možete preuzeti OVDJE.

Dokumentacija se šalje na adresu:

UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

Planinska 2a