AGLOMERACIJA ŠIBENIK Podsolarsko i Brodarica – Što je sve napravljeno u 2019. godini?

ŠIBENIK – Veliki projekt “Aglomeracija” šibenskog Vodovoda i odvodnje obuhvaća rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 51 km, postavljanje nove  na području istočno od grada Šibenika u ukupnoj duljini 15.072 m, izgradnju 6 novih crpnih stanica, rekonstrukciju vodoopskrbne mreže od oko 35 km s prespajanjem kućnih priključaka na području Šibenika, Brodarice Zablaća, Jadrtovca i Krapnja. 

Projekt se radi kroz komponentu “A” koja obuhvaća dio Brodarice sjeverno od magistrale i Podsolarsko, dok Komponenta “B” obuhvaća Brodaricu južno od magistralne ceste D8 i otok Krapanj.

Tijekom 2019. godine je izrađeno 3.818,49 metara kanalizacijske mreže i rekonstruirano 1.843,94 metara vodovodne mreže. Ugrađeno je 214 kanalizacijskih i 108 vodovodnih priključaka.

Obala Maratuša

Obala Maratuša, dionica od trgovine Djelo prema istoku – Završeni su radovi na postavljanju kanalizacijskih cijevi i kućnih priključaka. Ulica je tamponirana i otvorena za promet. U siječnju će započeti radovi na postavljanju vodovodnog sustava, a zatim će se pristupiti asfaltiranju ceste. Završetak svih radova na ovoj dionici očekuje se u ožujku 2020. godine.

Obala Maratuša, odvojak I – U ovom odvojku su svi radovi završeni. Postavljena je vodovodna i kanalizacijska mreža, svi objekti su priključeni na mrežu. Ulica je asfaltirana i otvorena za promet.

Obala Maratuša, odvojak II – Završeni su radovi na postavljanju kanalizacijskih cijevi, te su napravljeni svi kućni priključci. Na dionici je postavljen tampon i otvorena je za otvorena za promet. Završetak radova na ovoj dionici očekuje se tijekom ožujka 2020. godine.

Obala Maratuša, odvojak III – Završeni su radovi na postavljanju kanalizacijskih cijevi, ulica je tamponirana i otvorena za promet. Završetak radova na ovoj dionici očekuje se tijekom ožujka 2020. godine.

Obala Maratuša, odvojak IV – Završeni su radovi na postavljanju sustava kanalizacije. Postavljen je tampon i ulica je otvorena za promet. Završetak radova se očekuje tijekom ožujka 2020. godine.

Foto: Google Earth / Screenshot / Vodovod Šibenik

Obala Gaj

Obala Gaj, dionica obalom prema istoku – Na ovom potezu postavljena je kanalizacija s kućnim priključcima. Dionica je pod tamponom i otvorena za promet. U siječnju započinju radovi na postavljanju vodovodne mreže, nakon čega slijedi postavljanje asfalta. Završetak radova očekuje se tijekom ožujka 2020. godine.

Obala Gaj, odvojak I – Na ovom potezu postavljena je kanalizacija s kućnim priključcima. Dionica je pod tamponom i otvorena za promet. U siječnju započinju radovi na postavljanju vodovodne mreže, nakon čega slijedi postavljanje asfalta. Završetak radova očekuje se tijekom ožujka 2020. godine.

Obala Gaj odvojak II – Završeni su svi radovi na postavljanju vodovodne i kanalizacijske mreže, svi objekti su priključeni na mrežu. Postavljanjem asfalta u siječnju radovi u ovom odvojku će završiti.

Foto: Google Earth / Screenshot / Vodovod Šibenik

D8 i Ulica krapanjskih spužvara

Državna cesta D8 – Na ovoj dionici dugoj ukupno 550 metara (od Rešačke ulice do Ulice Aleksandra Curavića) postavljene su kanalizacijske cijevi sa kućnim priključcima. Dionica je asfaltirana i puštena u promet.

U siječnju će se na državnoj cesti D8 nastaviti radovi i to na dvije dionice istovremeno. Od Ulice Aleksandra Curavića kreće se dalje prema Šibeniku u dužini od 300 m, te na dionici od nadvožnjaka kod trgovine Djelo prema Šibeniku također u dužini od 300 m. Na obje dionice izvodit će se radovi na postavljanju kanalizacijskih cijevi s priključcima za objekte na trasi. Tijekom izvođenja radova promet će biti reguliran semaforima. Očekivani završetak radova na obje dionice je ožujak 2020. godine.

Iako se duž državne ceste D8 primarno gradi kanalizacijski sustav, određeni dio objekata će se spojiti (kao i u Ulici krapanjskih spužvara) na postojeći duktilni cjevovod. Za sada su sporni objekti spojeni na stare, dijelom azbest cementne cjevovode koji prolaze privatnim terenima, a koji će se ukinuti kroz realizaciju ovog projekta.

Završetak svih radova na državnoj cesti D8 se očekuje do svibnja 2020. godine.

Ulica krapanjskih spužvara(dionica od D8 do skretanja za Zlatnu ribicu) – Završeni su radovi na postavljanju kanalizacijske mreže s kućnim priključcima. Na dionici je postavljen tampon, te je do kraja tjedna predviđeno asfaltiranje (jednog sloja asfalta) i otvaranje za promet. U siječnju će se na ovoj dionici izvesti novi vodovodni kućni priključci na postojeću duktilnu cijev, na koju će se sa starog azbest cementnog cjevovoda prespojiti postojeći kućni priključci. Nakon izvođenja vodovodnih priključaka, slijediti će asfaltiranje ulice te puštanje u promet.

Ulica krapanjskih spužvara, odvojak I – Završeni su radovi na postavljanju vodovodne i kanalizacijske mreže s kućnim priključcima. Na dionici je postavljen tampon i otvorena je za promet. Svi radovi će završiti u siječnju 2020. godine vraćanjem ulice u prvobitno stanje.

Obala Gaj – na ovoj su dionici postavljene kanalizacijske cijevi. Dionica je tamponirana.

Foto: Google Earth / Screenshot / Vodovod Šibenik

Ulica Španje Roka

Ulica Španje Roka, od istoka prema zapadu – Napravljena je kanalizacijska mreža s kućnim priključcima, te poboljšanja vodovodnog sustava. Postojeći kućni priključci su prespojeni sa starih vodovodnih cijevi na postojeću duktilnu cijev. Dionica je tamponirana i otvorena za promet. Asfaltiranje i završetak radova očekuje se u veljači 2020. godine.

Ulica Španje Roka, odvojak I – Napravljena je vodovodna i kanalizacijska mreža, te kućni priključci. Odvojak je za sada tamponiran, asfaltirati će se tijekom veljače 2020. godine.

Ulica Španje Roka, odvojak II – Završeni su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže s kućnim priključcima. U odvojku je postavljen tampon i otvoren je za promet. Tijekom veljače 2020. godine odvojak će se asfaltirati i radovi će biti završeni.

Ulica Španje Roka, odvojak III – u ovom dijelu napravljena je kanalizacija, Tijekom siječnja pristupiti će se izvođenju vodovodnih instalacija.

Nositelj projekta Aglomeracija Šibenik je Vodovod i odvodnja, a radovi na projektu čiji je iznos 288 milijuna kuna krenuli su u veljači 2019. godine.