Lignjada u Velom Lošinju – 6. kup sv. Antuna

VELI LOŠINJ – Lignjada je ekipno natjecanje u lovu lignji iz brodice, a domaćin i organizator natjecanja je udruga ”Mali greben” iz Velog Lošinja zajedno sa SRD “Udica” Mali Lošinj. Natjecanje će se održati 11. siječnja 2020. godine u akvatoriju otoka Lošinja. U slučaju lošeg vremena natjecanje se odgađa za nedjelju 12. siječnja 2020.

Prijave za natjecanje primaju se na e-mail: maligreben@gmail.com, na broj mobitela 098/597 820, 098/964 0318  ili  na dan natjecanja od 11.00 do 12.00 u prostorijama kino sale u Velom Lošinju. Ekipu čine dvije osobe ( muškog i/ili ženskog spola). Tijekom lignjolova na plovilu se ne smiju nalaziti druge osobe osim natjecatelja.

U prijavi je potrebno navesti imena i prezimena natjecatelja, broj mobitela, datum rođenja i registracijski broj plovila. Potrebno je prikazati i ribolovnu dozvolu te dozvolu za voditelja brodice.

Kotizacija za natjecanje iznosi 100,00 kn po ekipi i plaća se tijekom prijave ekipe prije natjecanja.

Natjecatelji mlađi od 18 godina moraju predočiti pismenu potvrdu od roditelja ili skrbitelja koji mora nazočiti verifikaciji. Ukoliko je jedan član ekipe mlađi od 18 godina, drugi član ekipe mora biti punoljetan.

Natjecanje će se održati (glavna zona) u akvatoriju otoka Lošinja i to od rta Suha i rta Sv. Damjan uključujući otoke Male i Vele Orjule, Orudu, Palacijol, Kozjak i hrid Bik, obalu otoka Lošinja od uvale Privlaka do rta Kornu sa sjeveroistočne strane, izuzevši područje luke Veli Lošinj.

KOORDINATE I KARTA GLAVNE ZONE 

P 1  –   44° 32.769´ N

14° 27.785´E

P 2  –   44° 36.235´ N

14° 29.652´E

P 3  –   44° 28.299´ N

14° 33.295´E

P 4  –   44° 31.678´ N

14° 39.935´E

P 5  –   44° 37.869´ N

14° 32.722´E

P 6  –   44° 28.429´ N

14° 31.267´E

Rezervna zona je od uvale Krivica na zapadu do otoka Grujica na jugu i rta Kriške na sjeveru uključujući otoke Male i Vele Orjule, izuzevši područja luke Ilovik.

U slučaju lošeg vremena zona se može mjenjati neposredno prije natjecanja.

P 1  –   44° 29.478´ N

14° 29.814´E

P 2  –   44° 29.195´ N

14° 29.293´E

P 3  –   44° 24.861´ N

14° 33.508´E

P 4  –   44° 24.999´ N

14° 35.557´E

P 5  –   44° 30.989´ N

14° 34.223´E

P 6  –   44° 30.650´ N

14° 31.501´E

 

PRAVILA LOŠINJESKE LIGNJADE

Natjecanje će trajati šest (6) uzastopnih sati. Ako se natjecanje mora prekinuti zbog više sile, natjecanje će biti važeće ako je trajalo 3 sata i 30 minuta.

Tijekom lignjolova na brodici se ne smiju nalaziti druge osobe osim natjecatelja.

Od opreme se smiju koristiti peškafondo i panula za lov lignji sa brodice.

Svaka ekipa osigurava vlastito plovilo i opremu za lov lignji.

1 Gram = 1 bod.  Za svaki primjerak lignje dodjeljuje se 100 bodova. U slučaju istog broja bodova prednost ima ekipa sa većim brojem ulovljenih lignji. Ostali glavonošci se ne boduju.

Ulov ostaje organizatoru koji će nakon vaganja organizirati pučku feštu.

Ako ekipa smatra da je oštećena ili ima primjedbe u vezi s natjecanjem ima pravo uložiti žalbu.

Žalba se ulaže pismenim putem glavnom sudcu prije početka vaganja uz kauciju od 200,00 kn.

Vodstvo natjecanja mora riješiti žalbu prije početka vaganja. Ako žalba bude usvojena, kaucija se vraća podnositelju žalbe, a u suprotnom ostaje organizatoru natjecanja.

Prigodom vaganja natjecatelji pažljivo prate vaganje, te u slučaju bilo kakve primjedbe, spor se rješava na licu mjesta. Nakon vaganja žalbe se ne prihvaćaju.

 Organizator, uključujući i sve pojedince koji učestvuju u natjecanju i u organizaciji istoga, otklanja svaku odgovornost i naknadu štete koja bi proizašla iz ovog natjecanja.

Obveza je svakog natjecatelja kod verifikacije potpisati “Izjavu o odgovornosti”.

NAGRADE

  1. MJESTO – prijelazni pehar

– pehar u trajno vlasništvo

– prigodna nagrada

  1. MJESTO – pehar u trajno vlasništvo

– prigodna nagrada

III. MJESTO              – pehar u trajno vlasništvo

– prigodna nagrada

ZA NAJMLAĐEG NATJECATELJA – pehar

ZA NAJSTARIJEG NATJECATELJA – pehar

NAJTEŽA LIGNJA – pehar

MISS LIGNJADE – pehar

PROGRAM NATJECANJA

Subota, 11.01.2020.

11,00 – 12,00 sati – verifikacija natjecatelja

12,00 sati – početak natjecanja

18,00 sati – završetak natjecanja,

18.00-18.30 – predaja ulova u luci Veli Lošinj,

19,30 sati – vaganje ulova, proglašenja rezultata i podjela priznanja.

I.B.