Pola milijarde kuna ulaganja u šest projekata lučke infrastrukture

Foto: Boris Kačan

Oko 100 milijuna eura je na raspolaganju za veliki investicijski ciklus ulaganja u pomorsku i lučku infrastrukturu. Riječ je o 15 projekata na Jadranu. Za gotovo sve projekte koji su spremni sredstva su i odobrena. Ulaganja se najviše odnose na pomorske luke, lukobrane i rive na otocima i priobalju. Unutar Splitsko-dalmatinske županije riječ je o šest projekata vrijednih gotovo 500 milijuna kuna na kojima će ove godine početi sanacija ili izgradnja i koji će se velikim dijelom financirati iz EU. Inače, od 2011. do 2019. godine Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije uložila je gotovo 300 milijuna kuna u rekonstrukciju, izgradnju i sanaciju više od 40 projekata u lukama Županije, a trenutačno Lučka uprava ima više od 100 milijuna kuna ugovorenih radova u četiri luke.

Među šest projekata čiji gradnja ili sanacija kreće, zasigurno je najveći izgradnja nove lučke infrastrukture na području Stinice (Vranjičko-solinski bazen), gdje je predviđena investicija od 275 milijuna kuna. Najvažniji cilj je smanjenje prometnog zagušenja u središtu grada Splita, tj. bržoj protočnosti, poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje razine buke. Projekt obuhvaća proširenje i izmještanje lučke infrastrukture luke Split na lokaciju Stinice, odnosno izgradnju nove operativne obale u Stolicama te izmještanje domaćeg teretnog linijskog obalnog prijevoza prema otocima iz Gradskog bazena Lučke uprave Split u Luku Stinice. Glavne aktivnosti projekta uključuju izgradnju nove operativne obale na području Stinica, uključujući pristaništa koja se koriste za vezivanje brodova, obalne zidove i lukobrane, piše Župan.hr.

U pripremi je i uređenje luke Omiš kroz drugu fazu izgradnje, a vrijednost projekta je gotovo 51 milijun kuna. Cilj projekta je poboljšati uvjete javnog putničkog prometa u luci tijekom cijele godine, odnosno povećati broj linija koje povezuju otoke izvan turističke sezone. Realizacijom ovog projekta otoku Braču, općinama Postira, Pučišća i Selca te gradu Omišu omogućit će se integriranje u širu prometnu mrežu u cilju svladavanja ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Procijenjena vrijednost projekta dogradnje luke Bol na otoku Braču je 31,25 milijuna kuna, a planirano je unaprjeđenje infrastrukture namijenjene javnom linijskom prometu u luci Bol. Drugom fazom projekta, koja se planira prijaviti za EU sufinanciranje, produljit će se glavni i sekundarni lukobran (gat benzinske postaje) te urediti obalna linija od gata benzinske postaje do centralnoga gata. Osim povećanja kapaciteta luke, svrha projekta je osigurati dodatnu zaštitu i sigurnost akvatorija radi poboljšanja kvalitete linijskog prijevoza na državnoj brzo-brodskoj liniji Jelsa – Bol – Split i drugim potencijalnim brodskim i brzo-brodskim linijama.

Dogradnja trajektne luke Stari Grad predstavlja ulaganje od 50 milijuna kuna, gdje je u dvije faze predviđeno uređenje i produljenje postojećega gata i lukobrana luke, kako bi se omogućio prihvat velikih plovila. Predviđeno je i proširenje postojeće operativne površine te interne prometnice i parkinga za promet i prihvat vozila u cilju povećanja kapaciteta, te pratećih objekata u funkciji lučkih sadržaja.

Planirana je i dogradnja luke Drvenik otvorene za javni promet  vrijednosti 18,75 milijuna kuna i to realizacijom projekta nove trajektne rampe s južne strane u korijenu lukobrana s mogućnošću prihvata trajekata u sezonskom ljetnom privezu.

Novi putnički terminal (bazen Gradska luka) u Splitu  vrijednosti 58.750.000 kuna gradio bi se na prostoru zgrade “Jadran ribolova” i dijela skladišta do pristupa za “vanjske vezove”, gdje Lučka uprava Split planira rušenje postojećih objekata i izgradnju novog objekta u istim omjerima, od oko 4000 četvornih metara. Premještanjem međunarodnog putničkog prometa na vezove uz terminal oslobodio bi se Gat sv. Duje za domaći promet, što bi poboljšalo protočnost prometa u gradskoj luci.

Još dva moguća projekta u nadležnosti Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije su uređenje luke Stomorska (procijenjena vrijednost je 25.000.000 kuna) i projekt izmještanja luke Vis na novu lokaciju.

L.K.