Pilot projekt Europske Komisije: Najoptimalniji prikaz usporedbi cijena goriva

Photo: Morski.hr/Pixabay

Europska komisija pokrenula je u siječnju 2020. godine pilot-projekt pod nazivom ‘Usporedba cijena goriva‘, u sklopu CEF projekta PSA.

Republika Hrvatska u Projektu sudjeluje s ciljem utvrđivanja najboljeg modela informiranja potrošača o usporedbi cijena različitih vrsta goriva prisutnih na domaćem tržištu.

Uz Republiku Hrvatsku u pilot-projektu sudjeluje još osam europskih država članica, a Projekt će se provoditi u vremenu od 15. siječnja do 1. veljače ove godine, kada će se potrošačima na 10 odabranih benzinskih postaja u Hrvatskoj, ponuditi sudjelovanje u anketi temeljenoj na prikazu usporedbe cijena konvencionalnih i alternativnih vrsta goriva, što uključuje benzinska i dizelska goriva, kao i ukapljeni naftni plin, stlačeni prirodni plin i električnu energiju.

Prikaz usporedbe cijena goriva podrazumijeva prikaz na letcima, plakatima, bannerima te digitalnim zaslonima, a istraživanje će se provoditi u obliku ankete, koja će uključiti slučajno odabrane potrošače na benzinskim postajama i otkriti njihove preferencije o najoptimalnijem obliku usporedbe cijena. Naime, sukladno europskoj obvezi, od lipnja 2020. godine potrošačima se mora omogućiti uvid u prosječne cijene različitih vrsta goriva, stoga je provedba ovog Projekta od iznimne važnosti za utvrđivanje preferencija potrošača, u smislu njihovog budućeg informiranja o usporednim prikazima cijena goriva, koja se nude na domaćem tržištu.