Sanacija Rive lošinjskih kapetana u luci Mali Lošinj

Foto: ŽLU Mali Lošinj

MALI LOŠINJ – Županijska lučka uprava Mali Lošinj je pokenula realizaciju značajnog ulaganja u lučku infrastrukturu u luci Mali Lošinj obzirom da se radi o sanaciji gotovo 50 metra dužna podmorskog dijela obalnog zida i partera lučkog područja Rive lošinjskih kapetana i to na najfrekventnijem području između zgrade HP-a i sjedišta JLS Grada Malog Lošinja (općina).

Ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija naglasio je važnost za sanacijom dijela Rive lošinjskih kapetana.

– Županijska lučka uprava Mali Lošinj nakon višekratnog snimanja cjelokupnog područja luke Mali Lošinj i detaljnog podmorskog pregleda, ustanovila nužnost zahvata određenih dijelova luke koje su posebno u vrijeme proljetnih i ljetnih mjeseci pod višestrukim pomorskim prometnim intezitetom, te uslijed istoga nastala oštećenja(rad brodskih elisa) su se godinama akumulirala koja će biti sanirana predviđenim zahvatom – rekao je Balija, zaključujući da se ovim zahvatom stječe sigurnost za daljnje neometano prometovanje i privez brodova, naglasivši da je ova sanacija prva od većih i značajnijih od izgradnje Rive lošinjskih kapetana 2005. godine.

Nakon provedenog postupka javne nabave projekta ,,Sanacija temeljnog nasipa Rive lošinjskih kapetana” u luci Mali Lošinj, procijenjene vrijednosti nabave 400.000,00 kuna od dvije (2) pristigle ponude, odabrana je ona ekonomski najpovoljnija, tvrtke STENICE d.o.o. Stručni nadzor nad radovima vršiti će tvrtka SEACON d.o.o. iz Rijeke.

Početak radova na sanaciji rive lošinjskih kapetana predviđa se 27. siječnja dok završava 15. ožujka 2020.g.

D.G.