Veliki projekti ŽLU Zadar: U lučku infrastrukturu ove godine ulažu 43,5 milijuna kuna!

Foto: ŽLU Zadar

ZADAR – Od 1998. godine, odnosno svog osnutka, Županijska lučka uprava Zadar aktivno radi na razvoju i održavanju lučke infrastrukture.  Samo u 2019. godini za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju lučke infrastrukture utrošeno je oko 31,5 milijuna kuna, od čega 7,1 milijun kuna iz EU fondova. U ovoj godini planiraju puno više; ulaganja će biti 43,5 milijuna kuna, od čega je četvrtina, odnosno 11.5 milijuna iz EU fondova. 

Davor Škibola

Planom razvoja i uređenja lučkih područja u Zadarskoj županiji obuhvaćeni su projekti razvoja lučke infrastrukture koja je indirektno povezana s ostalim elementima razvoja okolice i gospodarstva, uz istovremeno poboljšanje sigurnosti pomorskog prometa te uvjeta života i rada otočnog i priobalnog stanovništva. Ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola u razgovoru za Morski HR otkriva razmjere ulaganja u pomorsku infrastrukturu u Zadarskoj županiji. 

– Kriteriji ulaganja i investiranja ovise o brojnim elementima, no ponajprije se želi zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva za vezom i olakšati život otočanima izgradnjom i poboljšanjem lučke infrastrukture, koja ima multiplikativan učinak i na razvoj turizma – kaže  Škibola i nastavlja o projektima koji su obilježili prethodnu godinu. 

Veliki projekti završeni u 2019. godini

Luka Jazine

– Realizacija projekta započela je izvođenjem rekonstrukcije kojom se uredio istočni dio obale te je postavljen i prvi ponton za privez brodica koji se pokazao kao ekonomično i praktično rješenje za povećanje broja komunalnih vezova u uvali Jazine. Odmah po završetku istog postavljen je i drugi ponton za privez brodica te se izvela rekonstrukcija dijela obale uz Veslački dom tijekom koje je postavljen i treći ponton te je uređeno istezalište brodova. U istom je dosadašnji način izvlačenja brodova istezanjem skijama zamijenjen izvlačenjem brodova suvremenom lučkom dizalicom nosivosti 5 tona. Također, istezalište je naknadno ograđeno pregradama od pleksiglasa kako bi se spriječilo zagađenje česticama koje nastaju prilikom obrade brodskih površina, a dodatno je opremljeno i kolicima za transport brodica. Rekonstrukcija obale u uvali Jazine nastavljena je izvođenjem kamenoklesarskih radova na jugoistočnom dijelu luke.

Naposljetku je uslijedila završna faza uređenja obale u uvali Jazine, koja je u cijelosti dovršena sredinom listopada 2019. godine. Tijekom izvođenja ove faze uloženi su veliki napori kako bi se sačuvale palme koje su krasile taj dio uvale – pojašnjava Škibola i dodaje da su Zadrani kontinuiranim ulaganjem u gradsku luku Jazine, u kojem su financijski sudjelovali Županijska lučka uprava Zadar, Zadarska županija, Grad Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zadar je dobio reprezentativnu luku koja je smještena na samom ulazu u staru gradsku jezgru, napokon dobili šetnicu i javni prostor u kojem iz dana u dan provode sve više slobodnog vremena.

Foto: Zadarska županija

Luka Petrčane

– Županijska lučka uprava Zadar završila je radove na rekonstrukciji obale (obalnog zida, šetnice, gatova te lukobrana) u centralnom dijelu naselja Petrčane.

Projektom je obuhvaćena dionica obalnog zida duljine 127,00 m, gat duljine 25,00 m, južni lukobran duljine 51,50 m i pješčani plato sa sanitarnim čvorom tj. dionica obalnog zida duljine 57,70 m.

Rekonstrukcijom rive mještani su dobili atraktivan prostor za šetnju, odmor i druženje. Ista je opločena kamenim masivom u kombinaciji s drvenim panelima i opremljena urbanom opremom visokog standarda (klupe, koševi za smeće, rasvjetom i sl.…).

Izgrađen lukobran predstavlja kombinaciju nasipne konstrukcije (s vanjske strane) i obalnog zida s unutarnje strane te pruža odličnu zaštitu luci koja je izrazito osjetljiva na valove generirane vjetrom Lebić i Maestral.

Projekt je zajednički sufinanciran iz sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Zadra te Županijske lučke uprave Zadar kao nositelja projekta. 

Lučica Katine, otok Pag

U paškoj lučici Katine Županijska lučka uprava Zadar izvela je radove na sanaciji obale, dijela rive u povijesnoj jezgri grada, južno od znamenitog mosta Katine.

Izvršeno je refuliranje kako bi se povećala dubina u luci koja je na pojedinim mjestima bila cca 20 cm.  Po završetku istog započeta je sanacija postojećih obalnih zidova te postavljanje dvaju pontona dužine 50m i 80m. Kako se radi o staroj gradskoj jezgri Županijska lučka uprava Zadar je vodila računa o dijelu obale i morskog prostora za postavljanje pontona kako ne bi narušila atraktivnost akvatorija te ujedno pružila rješenje problemu stalne potražnje domaćeg stanovništva za komunalnim vezovima. Projekt je omogućio bolju iskoristivost lučkog područja predmetne luke povećanjem kapaciteta luke za brodove s većim gazom – navodi Škibola i dodaje da bi sve ovo bilo daleko teže da nije bilo angažmana prema europskim fondovima. 

EU fondovi

– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju ulaganja u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Tako europske investicije predstavljaju vrijedan iskorak u obnovi obalne infrastrukture Zadarske županije budući obuhvaćaju  ulaganja u proširenje, rekonstrukciju, zamjenu istrošenih, zastarjelih kapaciteta te modernizaciju postojećih kapaciteta. Istima će se omogućiti bolja povezanost te smanjenje gužve u lukama i njihovu zaleđu zbog neadekvatne infrastrukture ili usluge, a što je rezultiralo dodatnim zagušenjima, emisijama plinova i troškovima za brodare, prijevoznike i potrošače.

Realizacijom projekata izgradnji luka Tkon i Sali, Zadarska županija će dobiti razvijene i učinkovite luke po međunarodnim standardima.

Trajektna luka Tkon

Izgradnja trajektne luke Tkon kapitalni je projekt Županijske lučke uprave Zadar čija je ukupna vrijednost veća od 40 milijuna kuna. Također, bitno je istaknuti kako je ovaj projekt ulaganja prvi u Republici Hrvatskoj od 28 projekata koji se sufinancira bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u sklopu Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet u Republici Hrvatskoj, koje je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju trajektne luke Tkon na iznos od 32.591.045,60 kn potpisan je dana 16.04.2018. godine. Investicijski troškovi uključuju troškove izgradnje i opremanja te vezane operativne troškove provođenja samog Projekta. Implementacijski je okvir predviđen na razdoblje 01.05.2017.-31.12.2021. godine.

Projekt izgradnje trajektne luke Tkon spada u kategoriju „no – regret“ projekta i to modernizacije i proširenja (uključujući izmještanje unutar lučkog područja, odnosno izmještanje pristana) lučke infrastrukture u luci s jednom ili više redovitih linija. Obuhvaća ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koje se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon.

Cilj projekta je omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd – Tkon, budući da je postojeći pristan skučen i ukrcaj se izvodi izravno iz mjesne prometnice koja je redovito zakrčena vozilima te blokira cestovni promet, a samim time smanjena je sigurnost putnika. 

Najveću korist završetkom ovog projekta imat će sami otočani, turisti i gospodarski subjekti ne samo otoka Pašmana, već i otoka Ugljana koji su međusobno povezani mostom.

Luka Sali

Projektom dogradnje mjesne luke Sali nastavlja se ulaganje iz EU sredstava u lučku infrastrukturu s ciljem povezivanja otoka i osiguravanja kvalitete otočnog života tijekom cijele godine. 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u iznosu od 56.764.614,59 kn, potpisan je 29.08.2019. godini. Istim je obuhvaćeno proširenje postojeće luke izgradnjom obale u dužini od 149,44 m, uređenje zaobalne površine uz novoizgrađenu obalu te izradu lukobrana za zaštitu od valova u dužini od 114,50 m. Cilj projekta, čije trajanje je 52 mjeseca, je povećanja sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom.

Nova obala i lukobran s unutrašnje strane koristit će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih plovila te plovila u nautičkom turizmu, dok će vanjska konstrukcija lukobrana služiti za privremeni kratkotrajni privez raznih plovila tijekom ljetnih mjeseci – kaže Škibola.

Dovršetak starih i početak novih projekata

Županijska lučka uprava Zadar kontinuirano potpisuje ugovore o komunalnim vezovima s vlasnicima brodica te je do danas potpisano skoro 5.000 ugovora. U 2020. godini nastavljaju se projekti sanacije trajektnog pristaništa u luci Silba-Žalić, sanacije luke Mrljane te lukobrana u luci Pakoštane. 

– Također započinjemo s projektom dogradnje luke Drage (odabran izvođač) te s projektom sanacije postojeće operativne obale u luci Vinjerac (natječaj u tijeku). Nadalje, u 2020. godini ćemo započeti sa uređenjem obalnog pojasa u luci Sukošan te sanacijom luke Mandre – završava ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, Davor Škibola. 

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava

U javnosti dosta ljudi ne zna što su ovlasti i djelatnosti lučkih uprava, često ih miješaju s drugim institucijama, a pogotovo Lučkim kapetanijama. Da ne bi došlo do zabune, ovdje ćemo pojasniti čime se to Županijska lučka uprava bavi:

 1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave, 
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
 • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
 • ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 • ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

Jurica Gašpar