KONAČNA PRESUDA I PORAZ SLOVENIJE Europski sud potvrdio: “Nismo nadležni za arbitražu”

Photo: Google maps/Screenshot/Wikimedia/Morski.hr

Sud Europske Unije proglasio se nenadležnim za arbitražu o granici između Hrvatske i Slovenije. Europski sud pravde sa sjedištem u Luxembourgu  prihvatio je prigovor hrvatske strane i potvrdio mišljenje nezavisnog odvjetnika Priita Pikamäea koji je predložio da se ovaj sud proglasi nenadležnim za odlučivanje o tužbi koju je podnijela Slovenija. Odluka Europskog suda pravde je konačna i na nju se ne može podnijeti žalba.

U presudi koju je pročitao predsjednik Suda, Koen Lenaerts, između ostalog stoji:

“Sud je, odlučujući o prigovoru nenadležnosti koji je podnijela Hrvatska, podsjetio da nije nadležan odlučivati o tumačenju međunarodnog sporazuma koji su zaključile države članice i čiji predmet nije u nadležnosti Unije, kao ni o obvezama koje iz njega za te države proizlaze. Potom je Sud iz toga zaključio da nije nadležan odlučivati o tužbi zbog povrede obveze, bilo da je podnesena na temelju članka 258. UFEU-a ili članka 259. UFEU-a, ako je povreda odredaba prava Unije istaknuta njoj u prilog akcesorna u odnosu na navodnu povredu obveza koje proizlaze iz takvog sporazuma.

Međutim, Sud je utvrdio da povrede prava Unije koje je istaknula Slovenija ili proizlaze iz navodne povrede od strane Hrvatske obveza iz Sporazuma o arbitraži i arbitražne odluke donesene na temelju istoga ili se temelje na pretpostavci prema kojoj je kopnena i morska granica između tih dviju država članica utvrđena tom arbitražnom odlukom. Sud je, ističući da je u ovom predmetu arbitražnu odluku donio međunarodni sud uspostavljen na temelju bilateralnog arbitražnog sporazuma uređenog međunarodnim pravom, čiji predmet ne potpada pod područja nadležnosti Unije i kojeg Unija nije stranka, naglasio da ni Sporazum o arbitraži ni arbitražna odluka nisu sastavni dijelovi prava Unije. U tom je okviru precizirao da se upućivanje, neutralnim izrazima, u jednoj odredbi Akta o pristupanju Hrvatske Uniji na navedenu arbitražnu odluku ne može tumačiti na način da se time u pravo Unije uključuju međunarodne obveze koje su dvije države članice preuzele u okviru navedenog Sporazuma o arbitraži.

U tim je okolnostima Sud smatrao da su, u ovom predmetu, istaknute povrede prava Unije akcesorne u odnosu na navodnu povredu od strane Hrvatske obveza koje proizlaze iz predmetnog bilateralnog sporazuma. Sud je, navodeći da tužba zbog povrede obveze podnesena na temelju članka 259. UFEU-a za predmet može imati samo nepoštovanje obveza koje proizlaze iz prava Unije, presudio da stoga nije nadležan da u okviru predmetne tužbe odlučuje o istaknutoj povredi obveza koje proizlaze iz Sporazuma o arbitraži i arbitražne odluke, a iz koje proizlaze prigovori Republike Slovenije koji se temelje na navodnim povredama prava Unije.

Naposljetku, Sud je, podsjećajući na to da je, u skladu s međunarodnim pravom, nadležnost zemljopisnog određivanja njihovih granica pridržana državama članicama, kao i na okolnost da su, u skladu sa Sporazumom o arbitraži, mjere potrebne za provedbu arbitražne odluke obvezne poduzeti stranke tog sporazuma, zaključio da u okviru ove tužbe nije ovlašten ispitivati pitanje dosega i granica državnih područja Hrvatske i Slovenije, izravno primjenjujući granicu utvrđenu arbitražnom odlukom, a kako bi provjerio postojanje predmetnih povreda prava Unije” stoji u presudi.